הצטרפו אלינו

ארגון העובדים מען נמצא יום-יום, שעה-שעה בחזית המאבק לעבודה מאורגנת, ונלחם נגד ניצול, העסקה פוגענית ואפליה.

הצטרפו למען! יחד נארגן עובדים ונקדם את השוויון והצדק החברתי.

הצטרפות למען

חברי מען זכאים לתמיכה איגוד מקצועית וסיוע בהקמת ועד עובדים במקום העבודה, ייעוץ משפטי חינם, ותכנית פנסיה בקרן מגדל-מקפת בעלת תנאים מיטיבים (הנחות משמעותיות בדמי ניהול, פיקוח על התכנית והדרכה). כמו כן, חברי מען מוזמנים למגוון רחב של אירועי תרבות פועלית, הרצאות עיוניות וקמפיינים חברתיים לאורך השונים. הצטרפות לארגון כרוכה בחתימה על טופס הצטרפות, ותשלום דמי חבר חודשיים.

להורדת טופס הצטרפות – את הטופס יש להעביר לסניף מען בתל-אביב, בדואר: לכבוד מען – עמותה לסיוע לעובדים, ת.ד 35252, תל-אביב, מיקוד: 61351.

בפקס: 03-5373269

תשלום דמי חבר – דמי חברות במען עומדים על 20 ₪ לעובד, 35 ₪ לפועלת במסגרת השמה בחקלאות, ו-0.9% מהשכר ברוטו לעובד הנהנה מהסכם קיבוצי בחתימת מען. את התשלום ניתן לבצע דרך טופס הוראת קבע, ו/או תשלום מראש במזומן או בצ'ק. לתיאום התשלום, ולקבלת טופס הוראת קבע יש לפנות לסניף מען הקרוב לביתך. לרשימת הסניפים

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email