ובליבה חומה בירוקראטית

מאות אלפי פלסטינים שסופחו לישראל מחכים בכל יום בפתחם של לשכות תעסוקה ומשרדי ממשלה אחרים, כדי לקבל את השירות הדרוש להם לשגרת חיים. אבל משרד הפנים למשל, מתקשה לבנות מתקן פשוט של שירותים… לטובת מאות העומדים בתור. כל בקשה פשוטה נגררת חודשים, והזעם נגד ישראל רק עולה מול היחס המשפיל.
הנה כתבתם של ניסים מוסק ואסיה לדז'ינסקיה "ובלבה חומה ביורוקרטית".

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email