170521 – תמונות ווטסאפ – לשכת התעסוקה (15) [נידונות לאבטלה: נשות ירושלים המזרחית במאבק להשתלבות בשוק העבודה]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email