התנדבו במען!

לארגון העובדים מען דרושים מתנדבים למלאכה היומיומית המאתגרת של איגוד עובדים, ולעשייה החברתית המרובה. אם אתם מתנגדים לניצול, להעסקה פוגענית, לאי-שוויון בחברה, ומרגישים שהגיע הזמן לשנות את המצב החברתי – בואו להיות פעילי שטח במען!

לפעילי מען הבמה להתנדבות רחבה – מסיוע בארגון אירועים חודשיים, דרך פעילות שטח מספר שעות בשבוע, ועד מתן יום עבודה מלא לפעילות הארגון.

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email