הצטרפות למען

ארגון העובדים מען נמצא יום-יום, שעה-שעה בחזית המאבק לעבודה מאורגנת, ונלחם נגד ניצול, העסקה פוגענית ואפליה.

הצטרפו למען! יחד נארגן עובדים ונקדם את השוויון והצדק החברתי.

איך מצטרפים ומה מקבלים בעבור תשלום דמי החבר

החברות בארגון העובדים מען כוללת ייפוי כוח לארגון העובדים מען לשאת ולתת בשם המצטרפים מול המעסיק וכן הסכמה לניכוי 0.9% מהשכר לאחר שיחתם ההסכם הקיבוצי.

ההצטרפות דורשת חתימה על טופס הצטרפות למען, ותשלום דמי חבר באתר – 

להורדת טופס הצטרפות יש ללחוץ כאן

 לתשלום יש ללחוץ כאן 

בשלב הראשון נדרשים חברי מען  לשלם סך של 300 ₪ דמי חבר לשנה. בעלי כרטיס אשראי יכולים לשלם את דמי החבר ב-12 תשלומים של 25 ₪ בחודש באמצעות דף ההצטרפות באתר מען.

בשלב הראשון נדרשים חברי מען  לשלם סך של 300 ₪ דמי חבר לשנה. בעלי כרטיס אשראי יכולים לשלם את דמי החבר ב-12 תשלומים של 25 ₪ בחודש באמצעות דף ההצטרפות באתר מען.

מה מקבלים חברי מען בתמורה?

  1. הזכות להשתתף במוסדות הארגון, לבחור ולהיבחר להם.

  2. ביטחון תעסוקתי – הסכם קיבוצי מבטיח לעובדים זכויות, קידום בשכר,  הגנה מפני פיטורים או פשיטת רגל, והוא יוצר מנגנון לפתרון בעיות בין העובדים להנהלה. הסכם קיבוצי יכול לאפשר לעובדים להשיג הסדרים מיטיבים גם בתחומים כמו הכשרות מקצועיות, שנת שבתון, הנחות בשירותים שנותן מקום העבודה וכו'.

  1. ייצוג מקצועי מול המעסיק – מרגע ההצטרפות יש לכם כתובת לייעוץ בבעיות שכר, וייעוץ ראשוני גם לגבי הביטוח הלאומי והפנסיה.

  1. הדרכה בתחום הפנסיה – מען מדריך את העובדים להשיג הסדר פנסיוני מיטיב שיכול לחסוך לעובדים עשרות ₪ בחודש.

  2. ייעוץ לכל חבר – מען מעניק לכל חבריו ייעוץ בנושא דיני העבודה.

  3. קידום שוויון, סולידריות ושותפות ערבית-יהודית – מען פעיל שנים רבות למען ערכים אלה ומחויב להם  באמצעות פרויקטים כמו מרכז הייעוץ בירושלים המזרחית, קידום זכויות נשים בעבודה, קואופרטיב עובדות הניקיון, מאבק בתאונות עבודה ועוד. תמיכה במען היא אקט של סולידריות.

מסי החבר – מבטיחים את נאמנות הארגון לחבריו וערכיו ואת עצמאותו

– עצמאות כלכלית היא הבסיס ליכולת הארגון לפעול בכפוף לאינטרסים של העובדים ולא של תורמים.

– החזון השוויוני והדמוקרטי של ארגון העובדים מען מתבטא בין השאר בכך שכל עובדיו- כולל המנכ"ל מקבלים שכר שווה הנמוך מהשכר הממוצע במשק. כך כל שקל שנאסף כדמי חבר משמש לצורך שיפור הטיפול והקידום של האינטרסים של החברים במען.

– כדי להבטיח שהאיגוד יהיה שם כאשר אנו צריכים אותו ויספק מערכת ברת קיימא של פעילים מנוסים וייעוץ משפטי איכותי – הוא חייב להיות עצמאי כלכלית ולהסתמך על דמי החבר של חבריו ולא על תרומות.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email