אחרי 50 שנים של ניהול כספים בעייתי, יועברו כספי הפנסיה של העובדים הפלסטינים בישראל לניהול קרן עמיתים באפריל 2023, תוך שמירה על ערך החסכונות וניהול שקוף שיאפשר לעובדים לעקוב אחר ההפרשות של מעסיקיהם

הודעה משותפת של קו לעובד ומען בשאלת העברת קרן הפנסיה של העובדים הפלסטינים לחברת עמיתים: קו לעובד ומען פנו למדור התשלומים (מת"ש) בדרישה להאריך את פרק הזמן ליישום השינוי ולנהל […]

הודעה משותפת של קו לעובד ומען בשאלת העברת קרן הפנסיה של העובדים הפלסטינים לחברת עמיתים:

קו לעובד ומען פנו למדור התשלומים (מת"ש) בדרישה להאריך את פרק הזמן ליישום השינוי ולנהל הסברה מקיפה בקרב העובדים הפלסטינים שהם בעלי החסכונות בקרן באופן שיאפשר להם ללמוד את המצב החדש ולפעול בהתאם.

לפי ההודעה של עו"ד ענבל משש, מנהלת מת"ש, יועברו כל כספי החסכונות הפנסיוניים של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל מאחריות מת"ש לחברת עמיתים וזאת החל מיום 1.4.2023.

מדובר בצעד חשוב, שנעשה בעקבות ביקורת חריפה שנמתחה על הדרך בה נוהלו כספי הפנסיה של העובדים במשך יותר מחמישים שנה. במקום החזקת הכספים באופן סגור וסודי ובלי להעניק לעובדים ריביות ופיצוי על עליית המדד, מבטיח ההסדר החדש ניהול מקצועי ושקוף בדומה לזה שממנו נהנים עובדים בישראל.

מען – ארגון עובדים, וקו לעובד, רואים את העברת החסכונות של העובדים הפלסטינים לחברת עמיתים בחיוב. עם זאת הארגונים מגלים דאגה מכך ששינוי דרמטי כזה מתבצע בחופזה, בלי שנעשתה עבודת הסברה וחשיפה של ההסדרים החדשים לעובדים בעלי החסכונות. התוצאה היא גל של שמועות שאינן נכונות, שבעקבותיהן מבקשים עובדים רבים למשוך את כספיהם לאלתר, דבר שיגרום להם להפסד כספי משמעותי.

ההסדר החדש דורש עדיין הבהרות לגבי התקנון של הקרן החדשה, דרכי ההצטרפות אליה וכן האופן בו ניתן יהיה למשוך את הכספים עם סיום העבודה. יחד עם זאת ולפי הנתונים שיש בידינו ניתן לומר כי:

  1. חברת עמיתים היא חברה ותיקה לניהול פנסיוני שתחת שליטתה נמצאים חסכונות של עובדים בישראל בסדר גודל של מאות מיליארדי שקלים. עובדה זאת מבטיחה לעובדים ניהול מקצועי ויעיל ושמה קץ לאי הודאות שהייתה קיימת לגבי עתיד החסכונות.
  2. עם העברת החסכונות לחברת עמיתים יוכל כל עובד פלסטיני שיש לו חסכון לעקוב באמצעות אתר החברה אחר חסכונותיו והאופן בו המעסיק מפריש לו את הכספים, וכן יובטח לו שכספו יישא רווחים וריביות. הקרן תגבה דמי ניהול, כנהוג בכל קרנות הפנסיה.
  3. אנו מצרים על כך שההודעה על השינוי החשוב נעשתה בחופזה וקוראים למת"ש להאריך את התקופה שנקבעה למשיכת החסכונות על ידי העובדים שאינם מעוניינים בהעברת חסכונותיהם לעמיתים אחרי התאריך שנקבע 29.12.22. בנושא זה הפנו מען וקו לעובד מכתב בהול לעו"ד משש.
  4. במכתב ששלחו קו לעובד ומען לעו"ד משש תבעו הארגונים לשים קץ לאיחור הבלתי נסבל בשחרור כספים של עובדים פלסטינים שסיימו את עבודתם והגישו בקשות לקבלת חסכונותיהם. לפי המידע שבידינו, מאז חודש אפריל 2022 לא הועברו כספים לעובדים כולל אלו ששחרור הכספים שלהם אושר על ידי מת"ש.
  5. קו לעובד ומען פעילים בשטח ונמצאים בקשר הדוק עם עובדים פלסטינים ועם הרשויות. הארגונים ימשיכו לפעול יחד להבטיח כי המעבר לחברת עמיתים יעשה באופן נכון וכי ההבטחה שצעד זה ישים קץ להזנחה ולניהול הכושל של כספי החסכונות הפנסיוניים של העובדים הפלסטינים אכן תקוים. אנו מפרסמים הודעה זו גם בשפה הערבית כחלק מהמאמץ של שני הארגונים להנגיש מידע לעובדים באופן שיבטיח את זכויותיהם.
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email