סוף להטרדות מיניות של עובדות פלסטיניות במחסום שער אפרים. בעקבות התערבות מען מדווחות נשים במחסום על תחושת בטחון

בשיחה עם רכזת תחום נשים במען, וופא טיארה, הביעו עובדות פלסטיניות רבות את שביעות רצונן מהשינוי הדרמטי שחל במחסום שער אפרים, ששם סוף לתופעת ההטרדות המיניות מהן סבלו במשך תקופה […]

בשיחה עם רכזת תחום נשים במען, וופא טיארה, הביעו עובדות פלסטיניות רבות את שביעות רצונן מהשינוי הדרמטי שחל במחסום שער אפרים, ששם סוף לתופעת ההטרדות המיניות מהן סבלו במשך תקופה ארוכה.

בחודש ספטמבר האחרון פנו העובדות למען, בסיועו של פעיל מען בשטח. הן התלוננו על כך ששער הכניסה למעבר – שער המיועד לנשים בלבד – הפך למלכודת בשעות הבוקר המוקדמות. מדי יום נכנסו לשער מספר גברים שניצלו את החשכה והצפיפות כדי לפגוע בכבודן של הנשים שמחכות להיכנס למקום עבודתן בתוך ישראל.

מען פנה בעניין למינהלת המעבר, ולמרות שטענו בפנינו שהאזור לא באחריותם, הנושא טופל מייד: במקום הוצב שלט בולט שהבהיר שמדובר בכניסה לנשים בלבד, ובנוסף הוצבו שומרים שמונעים כניסת גברים.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2 3