דרך הייסורים שעוברים עובדים פלסטינים בדרכם לעבודה בישראל קשה פי כמה כשמדובר בנשים.

עובדות פלסטיניות שמגיעות למחסום שער אפרים ליד טולכרם מדווחות על הטרדות מיניות בלתי פוסקות בתוך שטח המחסום המיועד לנשים בלבד. הנשים שעדויותיהן התקבלו במען מכנות את המחסום "מעאטה", שמשמעותו מכשיר […]

עובדות פלסטיניות שמגיעות למחסום שער אפרים ליד טולכרם מדווחות על הטרדות מיניות בלתי פוסקות בתוך שטח המחסום המיועד לנשים בלבד.

הנשים שעדויותיהן התקבלו במען מכנות את המחסום "מעאטה", שמשמעותו מכשיר למריטת נוצות התרנוגולות לפני שחיטה.

לטענתן, למרות שקיימים במקום 3 שערים המיועדים לגברים ושער אחד נפרד לנשים, קבוצה של גברים משתחלים לתור הנשים הצפוף בשעות הבוקר המוקדמות.

אותם עובדים מנצלים את החשכה ואת העדר הפיקוח של הרשויות כדי להתקרב באופן מטריד לנשים, לצלם אותן ולנגוע בהן בניגוד לרצונן, להפנות לעברן דיבורים מיניים ומבזים, וכל זאת בתוך מתקן בשליטה של רשות מעברים יבשתיים במשרד הביטחון. 

בעקבות תלונות אלו פנו הבוקר וופא טיארה רכזת תחום נשים במען, ואסף אדיב מנכ"ל הארגון, במכתב בהול לרשות מעברים יבשתיים, בדרישה שתפעל לשים קץ לתופעה הזאת.

במכתב אנחנו דורשים כמה צעדים מחויבי המציאות, אשר תמוה שלא ננקטו עד כה, בהם:

  • הצבת סימון ושילוט בולט של המעבר כמעבר לנשים בלבד, האוסר על גברים להיכנס לשטח הכניסה של השער המיועד לנשים.
  • הצבת שילוט ובו איסור על הטרדה מינית ומתן הסבר על זכויות נשים שעוברות הטרדה מינית.
  • הצבת שומרים או התקנת מצלמות במקום להרתעת העבריינים.
  • מניעת כניסה לישראל של גברים דרך שער הנשים.

קישור למכתב מען כאן

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email