להעביר את ההיתרים לידי העובדים באמצעות "גרין קארד"

חשוב להבהיר – הנושא שעל הפרק כאן הוא בני אדם. אבות ואמהות, אזרחים, אחים ואחיות, בנים ובנות – א.נשים שזכותם לחיות כבני אדם חופשיים הזוכים לכבוד אנושי נרמסת יום יום. […]

חשוב להבהיר – הנושא שעל הפרק כאן הוא בני אדם. אבות ואמהות, אזרחים, אחים ואחיות, בנים ובנות – א.נשים שזכותם לחיות כבני אדם חופשיים הזוכים לכבוד אנושי נרמסת יום יום. ההסדרים שנדרשים כאן הם הסדרים שימנעו מצב זה, וחשוב ששיקולים אלה יישקלו לצד השיקולים שנשקלים של ביטחון וכלכלה.

הרפורמה נכשלה כשלון חרוץ

בדצמבר 2020 הוכרז על הרפורמה "נוהל הסדרת העסקת עובדים פלסטינים בישראל בענף הבניין". ההחלטה לבצע שינוי משמעותי בהסדרי ההעסקה של עובדי הבניין הפלסטינים היתה תוצאה של התדיינות והיתה אמורה ליישם מדיניות ממשלתית שנקבעה עוד בשנת 2016. קרי מדובר בשינויים שבוצעו באיחור רב ותוך הכרה של המערכת כי השיטה הקיימת לקויה עד היסוד ודורשת שינוי.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10