במלאת 4 שנים להחלטה 3790 אנו מציגים את דו"ח השטח של מען – ארגון עובדים

"תעסוקת נשים במזרח ירושלים: השקעה בצמצום פערים לנוכח מדיניות ההסללה לעוני". מאז כיבוש מזרח ירושלים ב־67 ,ישראל מקיימת מדיניות של אפליה והזנחה כלפי הפלסטינים תושבי העיר. בתחום התעסוקה והכלכלה, המדיניות […]

"תעסוקת נשים במזרח ירושלים: השקעה בצמצום פערים לנוכח מדיניות ההסללה לעוני".

מאז כיבוש מזרח ירושלים ב־67 ,ישראל מקיימת מדיניות של אפליה והזנחה כלפי הפלסטינים תושבי העיר. בתחום התעסוקה והכלכלה, המדיניות יצרה משבר כלכלי וחברתי עמוק, שבא לביטוי בהדרה עמוקה של האוכלוסיה מהשכלה. במקביל, נשים הודרו משוק העבודה ונדחקו לשוק עבודה פוגעני. כל אלו תרמו ליצירת מדדי עוני אשר נשקו בעשור האחרון ל-80%.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן (PDF).


בשנת 2018 אימצה ממשלת ישראל את החלטה 3790 לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים, החלטה המרמזת על שינוי כיוון.

על פי דו"ח מען, אשר כתב מנהל סניף מען בירושלים, ארז וגנר, והמתפרסם היום, החלטה 3790 הקצתה לראשונה משאבים משמעותיים לצמצום הפערים בין תושבי מזרח העיר ומערבה. במסגרת התוכנית הוקצה סכום של  2.2 מיליארד ₪ לחמש שנים לשיפור תשתיות ושירותים במזרח ירושלים, תוך דגש על תחום התעסוקה ובפרט קידום תעסוקת נשים בו מתמקד דוח זה. אולם ההחלטה עדיין נעדרת התייחסות שוויונית מלאה לתושבים הפלסטינים, דבר אשר פוגע במימושה.

דו"ח השטח  בוחן את יישומה של התוכנית הממשלתית כארבע שנים אחרי שהתקבלה. הדו"ח מסכם עבודת שטח ענפה של מען שכללה מעקב אחר מימוש התוכנית וכן סיוע במיצוי זכויות והשתלבות בשוק העבודה. הדו"ח גם מציג המלצות מעשיות לצמצום הפערים ומדיניות מוצעת למימוש שוויון חברתי כלכלי לתושבי ותושבות מזרח ירושלים.

לפי המלצות הדו"ח, על תוכנית החומש הבאה לבסס את בנייתה של מערכת ציבורית גדולה וברת קיימא במזרח ירושלים, מערכת שתבטא שינוי עומק – ממדיניות של אפליה למדיניות של שוויון.


שינוי כזה ייצר לאוכלוסיית מזרח העיר משרות טובות ומפרנסות במגזר הציבורי בתחומי הרפואה, ההוראה, התכנון העירוני והרווחה להם האוכלוסייה זקוקה כל כך, זאת לצד מענה בכלל תחומי החיים – בריאות, דיור, חינוך מהגיל הרך ועד השלמת השכלה והכשרה מקצועית למבוגרים. מערכת כזו תסייע במיגור שוק העבודה הפוגעני, ובכך תספק לאוכלוסייה, ובפרט לנשים, את הכלים לצאת מן העוני.


הדו"ח נכתב במסגרת מוניטור ליישום החלטת ממשלה 3790 להשקעה בירושלים המזרחית במימון האיחוד האירופי ובהובלת העמותות:  עמותת עיר עמים   ומען ארגון עובדים.
הדו"ח עוצב על ידי סטודיו ורד ביתן

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email