במלאת 4 שנים להחלטה 3790 אנו מציגים את דו"ח השטח של מען – ארגון עובדים

"תעסוקת נשים במזרח ירושלים: השקעה בצמצום פערים לנוכח מדיניות ההסללה לעוני". מאז כיבוש מזרח ירושלים ב־67 ,ישראל מקיימת מדיניות של אפליה והזנחה כלפי הפלסטינים תושבי העיר. בתחום התעסוקה והכלכלה, המדיניות […]

"תעסוקת נשים במזרח ירושלים: השקעה בצמצום פערים לנוכח מדיניות ההסללה לעוני".

מאז כיבוש מזרח ירושלים ב־67 ,ישראל מקיימת מדיניות של אפליה והזנחה כלפי הפלסטינים תושבי העיר. בתחום התעסוקה והכלכלה, המדיניות יצרה משבר כלכלי וחברתי עמוק, שבא לביטוי בהדרה עמוקה של האוכלוסיה מהשכלה. במקביל, נשים הודרו משוק העבודה ונדחקו לשוק עבודה פוגעני. כל אלו תרמו ליצירת מדדי עוני אשר נשקו בעשור האחרון ל-80%.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן (PDF).


בשנת 2018 אימצה ממשלת ישראל את החלטה 3790 לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים, החלטה המרמזת על שינוי כיוון.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2 3 4