הישג משפטי למען והישג כספי לעובד איוב אבו חמאד: בעקבות ערעור של מען – ארגון עובדים, בית הדין הארצי לעבודה ביטל למעשה את פסק הדין של בית הדין האזורי נגד חברת "מבשלים בשבילך" במישור אדומים, וקבע פיצוי מוגדל לעובד שפוטר.

פסק הדין האזורי דחה את טענות מען לפיהן המעסיק פגע בהתארגנות ופיטר את יוזם ההתארגנות, תושב הרשות הפלסטינית, על רקע תפקידו בהתארגנות. התוצאה היתה שיוזם ההתארגנות איבד את מקום עבודתו, […]

פסק הדין האזורי דחה את טענות מען לפיהן המעסיק פגע בהתארגנות ופיטר את יוזם ההתארגנות, תושב הרשות הפלסטינית, על רקע תפקידו בהתארגנות. התוצאה היתה שיוזם ההתארגנות איבד את מקום עבודתו, לא קיבל פיצויי פיטורים, והמעסיק אף קיזז משכרו דמי הודעה מוקדמת בטענה שהוא זה שעזב את עבודתו.

הערעור שהגישה היועמ"ש של מען, עו"ד איה ברטנשטין, נועד הן להגן על העובד, והן לתקן פגמים שנפלו בפסק הדין. כפי שטען מען בערעור: בית הדין האזורי (הרכב בראשות השופטת שרה שדיאור) יישם באופן שגוי את הדין, דבר שהוביל אותו לתאר שורה של פעולות שנועדו לפגוע בהתארגנות, אך לקבוע שאינן מהוות פגיעה כזאת. בהתאם, בית הדין האזורי לא נתן את הסעדים שביקש הארגון.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2 3