מען חתם על הסכם קיבוצי שני בעמותת יד ביד לחינוך דו לשוני

מעורבות פעילה של ועד העובדות הביאה להישגים ויצרה בסיס להדברות לעתיד. ההסכם הקיבוצי שחתם מען ארגון עובדים בעמותת יד ביד בחודש מאי 2021 מהווה הישג חשוב גם לכל מי שיקרות […]

מעורבות פעילה של ועד העובדות הביאה להישגים ויצרה בסיס להדברות לעתיד.

ההסכם הקיבוצי שחתם מען ארגון עובדים בעמותת יד ביד בחודש מאי 2021 מהווה הישג חשוב גם לכל מי שיקרות לליבו זכויות עובדים וגם לאלו שמאמינים ונלחמים למען שותפות שווה של ערבים ויהודים בארץ. ההסכם, שנחתם בתקופה של עימותים ומלחמה בה השתלט בישראל שיח שנאה וגזענות, מבטא את הרצון של הנהלת העמותה ושל עובדיה לשתף פעולה למען חינוך דו לשוני להבנה ולקיום משותף.

בגלל השונות הרבה בין קבוצות העובדים בתוך המערכת של העמותה, מדובר בהסכם מורכב  באופיו. מוסדות החינוך של יד ביד כוללים מורי תיכון ויסודי, גננות בגנים מוכרים שאינם רשמיים וגננות במעונות, סייעות בגני חובה ומעונות יום, עובדות צהרונים, עובדי מטה, עובדי הדרכה, וגם עובדים מנהליים בתוך בתי הספר. כל אחת מקבוצות אלו זכאית לשכר ותנאי עבודה שונים, דבר שדרש במהלך המו"מ דיון פרטני שהיה לא פעם קשה ומאתגר לשני הצדדים.

במהלך הדיונים, שהושפעו גם ממשבר הקורונה, הוכרז סכסוך עבודה וריחפה באויר השביתה. אבל בסופו של דבר נמנע המשבר ושני הצדדים הגיעו להבנות, דבר שהביא לחיזוק יחסי האמון ושיתוף הפעולה בין ההנהלה ובין נציגות העובדים באופן שיוכל לסייע לעובדים בעתיד.

בהשגת ההסכם הקיבוצי היתה מעורבות חשובה ומשפיעה לצוות העובדות הפעילות שמרכיבות את  ועד העובדים של העמותה. לצד נציגי מען והיועצת המשפטית שלו, תרמו הגננות, הסייעות, המורות והמורים שהיו מעורבים במו"מ תרומה מכרעת להמחשת הבעיות שדורשות פתרון וכן למציאת פתרונות נדרשים.
ההישגים העיקריים בהסכם:

  1. תוספות שכר לעובדי מטה והדרכה –בשתי פעימות – 2% תוספת החל בספטמבר 2021 ועוד 2% (או 3%) בספטמבר 2022.
  2. שיפור שכרן ותנאי העסקתן של עובדות צהרונים –שכרן של עובדות הצהרונים המועסקות כיום כסייעות יעלה בראשית שנת הלימודים הבאה (1.9.2021) מ-37 ש"ח לשעה ל40 ₪ בשעה וזאת בתוספת הפרשות לקרן השתלמות. שכרן ההתחלתי של עובדות צהרונים יהיה 39 ש"ח לשעה (במקום 37 ש"ח כיום). אחרי שנתיים יעלה שכר הסייעת בצהרון ל- ל-40 ₪ בתוספת קרן השתלמות. שכרן של העובדות בצהרונים בעלות וותק של 6 שנות עבודה – בין שהן סייעות או מובילות – יעלה ב-2 ₪ לשעה. הוסכם גם על בונוס מיוחד בשווי 10 ימי חופשה לעובדות שיעבדו בקייטנות במהלך שנת הלימודים ובקיץ וזאת בנוסף לימי החופשה השנתיים להם הן זכאיות.
  3. הגדלת מספר ימי החופשה לסייעות גני חובה וטרום חובה במוסדות המוכרים שאינם רשמיים- סייעות אלו שמועסקות על פי חוקת העבודה של עובדי הרשויות המקומיות יקבלו מעתה 22 ימי חופשה משולמים בחודשי הקיץ, זאת בנוסף לימי חופשה משולמים בחגים ובמועדים שבהם הגן סגור. בנוסף יהיו הסייעות זכאיות לחופשות נוספות בימי בחירה במהלך שנת הלימודים בהתאם לותק ולנוכחות בימי הערכות לקראת שנת הלימודים.
  4. גננות וסייעות במעון גיל רך בחיפה – תוספת ימי חופשה שהוגדרו כימי בחירה קבועים גם במשך שנת הלימודים וגם בחופשת הקיץ.
  5. שיפור תנאי החיסכון בקרנות ההשתלמות של מורים בבתי הספר היסודיים וגננות בגני טרום חובה וחובה. עובדות הוראה יוכלו לבחור בקרן השתלמות ייעודית לעובדי הוראה בשעורים המספקים את הזכות לצאת לשנת שבתון בתשלום. שעורי ההפרשה במקרה זה יגדלו מ10% ל- 12.6% משכר העובדת (8.4% על חשבון העמותה ו-4.2% על חשבון העובדת.)

ההסכם נחתם לתקופה של 2.5 שנים קרי עד לספטמבר 2023. עד אז התחייב מען בשקט תעשייתי. יחד עם זאת הצוות של מען ממשיך בטיפול שוטף מול ההנהלה ביישום ההסכם, ובליווי עובדים ועובדות בעניין זה. 

(מימין) עליזה שאולקר - ועד, דועא ג'אבר - ועד, אסף אדיב - מנכ"ל מען, דני אלעזר - מנכ"ל יד ביד, אודליה הראל - מנהלת משאבי אנוש יד ביד, ארז וגנר - רכז מען

(מימין) עליזה שאולקר – ועד, דועא ג'אבר – ועד, אסף אדיב – מנכ"ל מען, דני אלעזר – מנכ"ל יד ביד, אודליה הראל – מנהלת משאבי אנוש יד ביד, ארז וגנר – רכז מען
פגישה עם סייעות גני חיפה – יד ביד
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email