אחרי שלושה חודשי שביתה מאבק עובדי מחצבת סלעית נכנס לשלב חדש