עובדי בית האריזה "תמר טוב" בבקעת הירדן מתאגדים במען – ארגון עובדים כדי לתבוע זכויותיהם, טוענים שהחברה מעסיקה אותם ללא תלושי שכר ב-12 שקלים לשעה ובלי זכויות סוציאליות.

ביום א' 13.12 הודיע מען – ארגון עובדים לבית האריזה "תמר טוב" על הפיכתו לארגון היציג בה, לאחר שבימים שקדמו לכך הצטרפו למען 63 עובדים ועובדות פלסטינים המועסקים בבית האריזה […]

ביום א' 13.12 הודיע מען – ארגון עובדים לבית האריזה "תמר טוב" על הפיכתו לארגון היציג בה, לאחר שבימים שקדמו לכך הצטרפו למען 63 עובדים ועובדות פלסטינים המועסקים בבית האריזה שבבקעת הירדן בגדה המערבית.

מען קרא לחברה לפתוח עמו במו"מ קיבוצי.

בבית האריזה "תמר טוב" עובדים למעלה ממאה עובדים, כשליש מהם נשים, רובם תושבי הכפרים והערים באזור עמק הירדן צפונית ליריחו. חלקם עובדים שם יותר מחמש שנים. העובדים טוענים שהם לא מקבלים תלושי שכר, ומקבלים שכר שעתי של 12 ש"ח בשעה, וללא זכויות סוציאליות כמו חופשת מחלה, חגים או פיצוי על העדרות בשל תאונת עבודה.

מטרת ההתאגדות מבחינת העובדים ברורה: הם רוצים שיפור בשכרם וכינון יחסי עבודה כדין. הפועלים נחושים להמשיך בהליך ההתאגדות ורואים במען כתובת אמינה שתסייע להם להשיג את זכויותיהם. גם לאחר שהכריז מען על יציגות, ממשיכים עובדים להצטרף לארגון.

כדאי להזכיר שבמהלך השנים האחרונות פרסמה העיתונות המקומית והעולמית תחקירים על ניצול עובדים פלסטינים המועסקים על ידי התנחלויות בעמק הירדן. במקרים אחדים הוגשו תביעות לבתי הדין לעבודה נגד תנאי העסקה משפילים. אולם זוהי הפעם הראשונה שעובדים פלסטינים בענף החקלאות בבקעת הירדן נוקטים בצעד של התאגדות כדי לשפר את תנאי עבודתם באמצעות הסכם קיבוצי.

מען – ארגון עובדים פותח את שורותיו לעובדים ועובדות אמיצים אלו, רואה באמון שהם מעניקים לו כאחריות ואתגר גדולים, וישקיע במערכה זו את כל ניסיונו. מען פועל בכל מקום מתוך ההנחה שהדרך של הסכם קיבוצי מהווה מנוף לשיפור תנאי העבודה ושכר העובדים, ובמקביל לייצר יחסי עבודה תקינים ושקופים שיצרו יציבות וביטחון תעסוקתי במקום העבודה

חברי ועד העובדים של תמר טוב ופעיל מען
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email