הסדר נושים למחצבת סלעית מבטיח פיצויים לעובדים

ביום ב' 12.12.11 אישר שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, דוד מינץ, את הסדר הנושים של מחצבת סלעית. החלטה זו באה לאחר מספר חודשים של דיונים בגורלה של המחצבה שהגיעה לסף פירוק בקיץ שעבר. ההסדר קובע את תשלום הפיצויים לעובדים ולשאר הנושים של המחצבה, ומאפשר את הפעלת המחצבה לתקופה של 5 שנים על ידי חברות הבנייה אשטרום וברזאני, אך בלי לחייב את החברות להעסיק את העובדים הוותיקים.

saleetביום ב' 12.12.11 אישר שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, דוד מינץ, את הסדר הנושים של מחצבת סלעית. החלטה זו באה לאחר מספר חודשים של דיונים בגורלה של המחצבה שהגיעה לסף פירוק בקיץ שעבר. ההסדר קובע את תשלום הפיצויים לעובדים ולשאר הנושים של המחצבה, ומאפשר את הפעלת המחצבה לתקופה של 5 שנים על ידי חברות הבנייה אשטרום וברזאני, אך בלי לחייב את החברות להעסיק את העובדים הוותיקים.

ארגון העובדים מען הנהיג את מאבק העובדים החל משנת 2007, במטרה לשפר את תנאי ההעסקה והבטיחות במקום, ומאוחר יותר במטרה להגיע להסכם קיבוצי. במהלך המאבק, שידע שביתות ומו"מ ממושכים, הצליחו העובדים לראשונה מזה 20 שנה לקבל תלושי שכר, ותנאי הבטיחות וההיגיינה במקום שופרו. במהלך שביתה שנמשכה שלושה חודשים בקיץ 2011, לאור סירוב ההנהלה לחתום על ההסכם, הגישו הבעלים בקשה להקפאת הליכים והשליטה במחצבה עברה לבית המשפט ולנאמן מטעמו.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2