"אני עובד לצד יהודי. הוא מקבל את כל הזכויות – אני לא מקבל כלום"

באזור התעשייה ניצני שלום, בין כביש 6 לטול כרם, בעלי המפעלים הישראליים מנסים להחתים את הפועלים הפלסטינים על הסכם שקובע כי הם מקבלים על עצמם את חוקי העבודה הירדניים, המקמצים בימי חופש ומחלה וגוזרים פיצויים נמוכים במיוחד

באזור התעשייה ניצני שלום, בין כביש 6 לטול כרם, בעלי המפעלים הישראליים מנסים להחתים את הפועלים הפלסטינים על הסכם שקובע כי הם מקבלים על עצמם את חוקי העבודה הירדניים, המקמצים בימי חופש ומחלה וגוזרים פיצויים נמוכים במיוחד

כתבה: טלי חרותי-בור
צילום: אייל טואג
צילומים נוספים: – André Kloer – from the movie: "Seeds of Peace"
עריכה: דן ברומר
הפקה: לאה מרנץ
http://www.themarker.com/career/1.265…

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email