תעשייה וענפים אחרים

הסכמים קיבוציים שנחתמו על ידי ארגון העובדים מען בענף התעשייה וענפים אחרים:

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email