הסכמים קיבוציים

הסכמים קיבוציים שנחתמו על ידי ארגון העובדים מען:

רופאים לזכויות אדם – רל"א:

מוסך צרפתי:

המרכז למוסיקה בראש העין:

עמותת חלונות:

ג'אנה תעשיית משקאות בע"מ

מוסררה בית ספר לצילום:

בית הספר לתיאטרון חזותי:

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email