עובדי החפירות ברשות העתיקות פורצים דרך במאבק להעסקה ישירה.

DSC_8253בעקבות פסיקתו התקדימית של בית הדין הארצי לעבודה מיום 17.3.13 ולאחר מאבק משפטי וארגוני של ארבע שנים, נקלטו אתמול עובדי החפירות המאורגנים בארגון העובדים מען לעבודה ישירה ברשות העתיקות, לאחר שהתעקשו להילחם על העסקה ישירה והוגנת.

זוהי פריצת דרך במאבק למען העסקה ישירה בישראל, המסיימת תקופה ארוכה של התעמרות בעותרים, אשר הן רשות העתיקות והן חברת כוח האדם בריק סרבו להעסיקם במשך כל אותן שנים, וזאת בניגוד להוראת בית הדין לעבודה.

קליטת העובדים פותחת דף חדש לגבי העסקה של עובדי חפירות ארכיאולוגיות ברשות העתיקות, אשר רובם עדיין מועסקים דרך חברות כוח אדם, והיא מהווה דוגמא להעסקה הוגנת וראויה ברשות ממשלתית במדינה דמוקרטית.

עובדי החפירות פוטרו לפני כארבע שנים על ידי חברת כוח האדם בריק יזום ופיתוח בע"מ וזאת בניסיון למנוע מהם את הזכות להעסקה ישירה ברשות העתיקות, זכות המוקנית להם מכוח סעיף 12א' לחוק חברות כוח האדם מאחר והועסקו באותה העבודה במשך למעלה מ- 9 חודשים ובכך הפכו בפועל למועסקים ישירות על ידי הרשות.

21 מעובדי החפירות המפוטרים התאגדו בארגון העובדים מען ופתחו במאבק ליישום החוק ולמען העסקתם הישירה ובכך היו בין הראשונים אשר העלו את הסוגיה של העסקה דרך חברות כוח אדם לסדר היום הציבורי.

כבר בחודש מרץ 2010 פסק בית הדין לעבודה בירושלים בראשות השופט גולדברג לטובת העובדים, אולם רשות העתיקות סירבה לקיים את פסק הדין ולקלוט את העובדים אל בין שורותיה, ופנתה לבית הדין הארצי לעבודה במטרה לערער על החלטת בית הדין האזורי.

במהלך הדיון בערעור ובעקבות לחץ ציבורי הסכימה הרשות לקלוט להעסקה ישירה קבוצה ראשונה של 8 עובדים מהתובעים, והיום, לאחר פסיקת בית הדין הארצי לעבודה אשר קיבל את כל טענות התובעים, נקלטו יתר העובדים להעסקה ישירה ברשות העתיקות.

כיום למעלה מעשרה אחוזים מכוח העבודה בישראל מועסקים באמצעות חברות כוח אדם. כך נמנעים מהעובדים זכויות סוציאליות בסיסיות ונכפית עליהם העסקה זמנית ופוגענית.

הפסיקה שהושגה נותנת לחוק פרשנות מחמירה ובכך מחזקת את המאבק בהעסקה הפוגענית. אולם בכדי לעצור את התופעה הזו, על העובדים להתארגן במקומות העבודה ולדרוש כי הללו לא יעסיקו עובדים באמצעות חברות כוח אדם.

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email