כנס ארצי של עובדי בניין מתריע על זלזול פושע בכללי הבטיחות שגורם לתאונות קטלניות