בית הדין קרא לשירות התעסוקה לבדוק התנהלות לשכתו במזרח ירושלים