לימודי מוסיקה בישראל: תלמידים עם הורים עשירים. מורים עם שכר עלוב

עשרות אלפי נערים ונערות מגיעים מדי יום ל-184 מרכזי מוסיקה וקונסרבטוריונים ברחבי הארץ כדי לרכוש השכלה מוסיקלית. כמעט כל הרשויות המקומיות מפעילות את המרכזים באמצעות עמותות או תאגידים עירוניים באופן שמאפשר להן להחריג את המורים מההסכמים הקיבוציים שמקנים זכויות ליתר עובדי הרשות המקומית.
מתוך 184, רק כ-60 קונסרבטוריונים מוכרים על ידי משרד החינוך שמתקצב אותם בהיקף מגוחך של 11 מליון ₪ בשנה. שני שלישים של הקונסרבטוריונים נותרים תלויים לגמרי בתשלומי ההורים, וגם השליש המוכרים אינם יכולים להסתמך על התמיכה התקציבית בלבד. כתוצאה אנו עדים למצב בו בכל מקום נדרשים הורים שרוצים להעניק לילדיהם חינוך מוסיקלי, לשלם מאות ₪ בחודש.

תלמידים שהוריהם חסרי אמצעים נאלצים לוותר על לימודי המוסיקה, ללא קשר לכישרון או לאהבה שלהם לתחום. הנה לכם הסללה מעמדית שמנציחה את הפערים בחברה – בדיוק ההפך מחינוך שנותן סיכוי שווה לכולם.
בהעדר תקצוב, תשלומי ההורים גוזרים גם שכר נמוך למורים.
את מעגל הקסמים הפוגעני הזה יש לשבור. הגיע הזמן שמשרד החינוך יתקצב לימודי מוסיקה כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. תלמידי מערכת החינוך, כולם, זכאים לחינוך מוסיקלי איכותי במסגרת לימודיהם. מורי המוסיקה זכאים לשכר מכבד שיאפשר להם להתקיים ולהעניק לתלמידיהם את האיכויות האמנותיות בלי שראשם טרוד בלי הרף במצוקות פרנסה.

ארגון העובדים מען חתם על הסכם קיבוצי שקבע סולם שכר וזכויות סוציאליות למורי המוסיקה בקונסרבטוריון ראש העין. במקביל לקמפיין ציבורי שאנחנו מנהלים להגדלת התקציב, אנחנו קוראים למורים במרכזי המוסיקה השונים להתאגד במען, לשפר את זכויותיהם ולהסדיר את תנאי העבודה שלהם.
פנו עוד היום למען התייעצות לגבי זכויותיכם והאפשרות ליזום התאגדות בקונסרבטוריון שלכם.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email