הסכם קיבוצי תקדימי בין ארגון העובדים מען ועמותת רופאים לזכויוות אדם

קיצור שבוע העבודה, צמצום פערי שכר, ושיתוף העובדים בקבלת החלטות ניהוליות

ביום ה', ה- 16.11 נחתם הסכם קיבוצי ראשון בין עמותת רופאים לזכויות אדם (רל"א) המעסיקה 30 עובדים, לארגון העובדים מען ונציגות ועד העובדים.

ההסכם כולל מספר הסדרים תקדימיים:

מנגנון המחייב שיתוף העובדים בקבלת החלטות ניהוליות; מנגנון השטחת שכר, המבטיח שבתוך מספר שנים יושווה שכרם של כלל העובדים בעמותה, כולל שכרן של מנהלות המחלקות; קיצור שבוע העבודה ל-40 שעות.

בנוסף כולל ההסכם שיפור בתנאי ההעסקה: תוספת שכר שנתית, תוספת ימי חופשה שנתית וימי בחירה, הקלות להורים לילדים מתחת לגיל 9 ולעובדים המטפלים בבני משפחה סיעודיים, ועוד.

רל"א היא אחד מארגוני זכויות האדם הבולטים בישראל. העמותה מסייעת לכל אלה שגישתם חסומה למערכת הבריאות הציבורית הישראלית: פלסטינים, מבקשי מקלט, מהגרי עבודה, ואחרים.

"שמחנו לגלות שהמחויבות לאג'נדה הומניסטית והסולידריות ממשיכות להתקיים גם כשמדובר ביחס של העמותה לעובדיה", אמר מנכ"ל מען, אסף אדיב. "ההסכמות שעוגנו בהסכם מלמדות שהעמותה רואה בעובדים שלה שותפים, ולא רק מן הפה אל החוץ. עובדי העמותה הפגינו לא פחות סולידריות כאשר הבכירים והוותיקים הסכימו לוותר על העלאות שכר לטובת שיפור שכרם של עובדים חדשים ולמען העיקרון של צמצום פערי שכר".

מנציגות ועד העובדים נמסר: "בזכות הסבלנות, ההתמדה ושיתוף הפעולה בין השותפים להסכם הגענו לסיום מוצלח, המבוסס על העקרונות שניסחו העובדים. ההסכם יביא לשיפור תנאי העסקה של עובדי רל"א, לשיפור התרבות הארגונית ולביסוס חזון הארגון".

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email