עושים סדר: ראניה סאלח וארז וגנר על מזרח ירושלמיות שמתארגנות לחלץ את עצמן מהעוני

מתוך "עושים סדר חדש" מבית החינוכית, 14.08.2017
שיעור העוני במזרח ירושלים עומד על שמונים אחוז. מצב הנשים, גרוע עוד יותר. ארז וָגְנֶר וראניה סאלֶח מארגון "מען" על נשים במזרח ירושלים שמתארגנות כדי לחלץ את עצמן מהעוני;

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email