מורי ועובדי גני הילדים ובתי הספר הדו לשוניים "יד ביד" התאגדו בארגון העובדים מען

מו"מ על הסכם קיבוצי אמור להפתח בקרוב לאחר שמען הפך לארגון יציג

מורי יד ביד ירושלים מצטרפים לארגון העובדים מען, 24.5

עם הצטרפותם של 72 עובדים של עמותת יד ביד לארגון העובדים מען הגיע הארגון למעמד של ארגון יציג. לאור זאת העביר מנכ"ל מען, אסף אדיב, בסוף יולי הודעה להנהלת העמותה על יציגות בצירוף 72 שמות של עובדים החתומים על טפסי ההצטרפות של הארגון המהווים למעלה משליש מכלל העובדים בעמותה.

עמותת יד ביד, מפעילה בתי ספר וגני ילדים דו לשוניים ברחבי הארץ. במסגרתה פועלים בתי ספר בירושלים, כפר קרע (גשר על הואדי) והגליל, וכן מסגרות חינוכיות לגיל הרך עד כיתות יסודי ראשונות ביפו, חיפה ובית ברל. העמותה מהווה גורם חינוכי ותרבותי מוביל בתחום של שיתוף יהודי ערבי ומשפחות רבות שרוצות לתת לילדיהן חינוך של סובלנות, נגד גזענות ודו קיום בחרו בבתי הספר והגנים של עמותת יד ביד.

קבוצת העובדים שהתאגדה במען כוללת מורים ומורות מכתה א' עד י"ב, גננים וגננות במסגרות לגיל הרך, סייעות ועובדי הצוות הטכני והמקצועי של העמותה. מדובר בצוות של כ-200 עובדים יהודים וערבים שמזדהים עם החזון השוויוני של עמותת יד ביד ובחרו להתאגד בארגון העובדים מען שמחוייב גם הוא לנושא השוויון בין יהודים וערבים. מטרת ההתאגדות היא להגיע להסכם קיבוצי שיבסס את הקשר בין המורים וכלל העובדים ובין העמותה ויתרום לבניה והחיזוק של עמותת יד ביד ויאפשר לה  להעצים את העשיה החשובה והיחודית שלה.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email
תגיות: