נידונות לאבטלה: נשות ירושלים המזרחית במאבק להשתלבות בשוק העבודה

אנו מזהים תהליכים מעניינים, כמו היווצרותה של קבוצה מרשימה של פעילות בארגון העובדים מען; התפתחותו והצלחתו של מרכז ריאן לתעסוקה בשכונת שועפט; והיווצרותן של קבוצות נשים אחרות בירושלים המזרחית בשנים האחרונות; שמעידים שבקרב קבוצה זו קיימים כוחות גדולים לשינוי. מהלך תשתיתי לשיפור מצבן בתחום החינוך והתעסוקה, ופתרונות לגיל הרך,  עשויים להביא למהפכה של ממש במצבן.

קידומו של שינוי זה תלוי בהחלתו של יחס שוויוני כלפי תושבות ותושבי ירושלים המזרחית, יחס אשר במסגרתו יוגדלו משמעותית היצעי המסגרות לגיל הרך, תיבנה מערכת חינוך אשר תספק מענה והשכלה טובה לכלל הילדים ובני הנוער, יונגש שוק העבודה, ותסופק תעסוקה הוגנת לגברים ובעיקר לנשים.

הסללה של נשים אל שוק עבודה פוגעני, מדיר, וחסר אופק תעסוקתי, מובילה לתסכול וממילא לא משפרת את מצבן של הנשים ומשפחותיהן. שינוי משמעותי חייב  לבוא עם פתיחת אופק של תעסוקה הוגנת שביכולתה להוציא מעוני.

מחבר הדו"ח: ארז וגנר – רכז סניף מזרח ירושלים של ארגון העובדים מען

לדוח המלא

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2