אמאני קעדאן בדיון בכנסת על כוח עבודה זר בבתי אבות: "אם תשפרו שכר ותנאי עבודה יקלטו אלפי נשים ערביות במקום ליבא עובדים זרים"

אמאני קעדאן בישיבת הכנסת, 21.3

ישיבה משותפת של ועדות העבודה והפנים של הכנסת דנה אתמול, יום ג' ה-21.3, בהצעה לבטל את האיסור על העסקת עובדים זרים בבתי אבות, ולהתיר לראשונה העסקת אלפי עובדים זרים כפתרון למצוקת כוח האדם בהם. זוהי הישיבה השניה של ועדות העבודה והפנים בנושא זה בחודשיים האחרונים, כאשר ברקע מהדהדת עדיין פרשת ההתעללות בקשישים בבית אבות בחיפה שהמחישה את המציאות הקשה והאכזרית בבתי האבות. לטענת מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימנטוב, קיים מחסור של 2400 עובדים ולא של 5,000 עובדים כפי שנטען בישיבה הקודמת.

אמאני קעדאן שייצגה את ארגון העובדים מען, התנגדה נחרצות להתרת העסקת עובדים זרים בבתי אבות, בטענה שהיא תביא לפגיעה נוספת במצבם ובמעמדם של העובדים המועסקים בהם כיום, ותסגור את הדלת בפני העסקת אלפי עובדים ועובדות נוספים, במיוחד נשים ערביות, המשוועות לעבודה.

קעדאן דחתה מכל וכל את הטענות שהועלו על ידי נציג ארגון בתי האבות ודוברים נוספים, שיש מחסור חמור בכוח אדם בבתי אבות משום שעובדים ישראלים אינם מוכנים לעבוד בהם. "אם תשפרו את תנאי העבודה והשכר ותתנו הכשרה מתאימה – תמצאו אלפי נשים ערביות לעבודה בבתי אבות, בנוסף לאלו שכבר עובדות בענף ".

מנסיונה של קעדאן כאחראית השמה בפרויקט "נשים וחקלאות" של מען, "העסקת עובדים זרים בחקלאות גרמה להורדה בשכר העבודה של העובדים הקיימים, וסגרה את הדרך בפני עובדים, ובעיקר עובדות מקומיות, להקלט בענף." קעדאן ספרה כי במשרד מען בבאקה אלגרביה רשומות מאות נשים ערביות שמחפשות עבודה קבועה והוגנת, והציעה למשרד הבריאות ולבתי האבות להשקיע מאמץ ומשאבים לקידום והכשרת עובדות בישראל, במקום להתיר העסקת עובדים זרים. "תוכנית כזאת תיתן פתרון למצוקת כוח האדם וגם תסייע בפתרון בעיית האבטלה והעוני", אמרה.

מנהל בית אבות שהשתתף בדיון טען כי התקצוב הלקוי של משרד הבריאות לעובד, שעומד על 7,600 ₪ מכסה בקושי את תשלום שכר המינימום בלי כל תוספות, ובלי שניתן לקדם את העובד או לפתח פעילויות נוספות בתוך בית האבות. חיזק את דבריו חה"כ אילן גילאון, שציין כי הפתרון אינו בהתרת עובדים זרים אלא בשינוי התקצוב של המדינה לטיפול בקשישים.

בפברואר הציג מען בפני יו"ר ועדת העבודה והרווחה חה"כ אלי אלאלוף תכנית פעולה בנושא עובדי סיעוד.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email