46 הרוגים באתרי בנייה

מנכ"ל מען: "החקירות לא נעשות באותו הרגע והמשטרה לא ערוכה לזה"

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email