ביום ד' שביתה במפעל ג'אנה משקאות בנצרת עלית

העובדים: "אנחנו עובדים בסדנת יזע של המאה ה-19"

חברי ועד עובדי ג'אנה ואסף אדיב (שני משמאל) בפגישה מספטמבר 2016

עובדים, חברי ועד עובדי ג'אנה ואסף אדיב (שני משמאל) בפגישה מה-30.9.2016

מחר, יום ד' 7.12, יפתחו 25 עובדי מפעל המזון ג'אנה תעשית משקאות בע"מ בנצרת עלית בשביתה במחאה על תנאי העבודה שלהם, שאינם עומדים בשום תקן חוקי או בטיחותי. ארגון העובדים מען המייצג את העובדים, הודיע על השביתה לממונה על יחסי עבודה במחוז חיפה, עו"ד נאווה לוי 15 יום קודם לתאריך השביתה. העובדים, רובם נשים תושבות נצרת עלית,  יקיימו משמרת שביתה בפתח המפעל מחר ב- 08:00.

מה הביא את העובדים לשבות? לפני מספר חודשים התמוטטה תקרת אגף הטרופית, בפעם השניה, ורק במקרה לא נפגע אף עובד; מערכת החשמל בלתי תקינה ומסוכנת; הלנת קבועה של השכר; אי תשלום פנסיה לעובדים חדשים; סביבת עבודה מזוהמת שאינה מתאימה למפעל מזון; העדר כסאות לישיבה; זלזול בהוראות ההגיינה; קיני צרעות בכניסה למפעל היוצרות מפגע בריאותי ומהוות איום מתמיד על העובדים; מנהלים המעשנים באין מפריע על רצפת הייצור; ובעיקר יחס משפיל ומעליב, בייחוד לנשים.

ביולי השנה תם התוקף של הסכם קיבוצי שנחתם לפני 3 שנים עם ארגון העובדים מען וקבע הסדרי עבודה תקינים. אלא שבמשך אותן 3 שנים המפעל לא קיים את התחייבויותיו בהסכם הקבוצי, כמו תשלום לא יאוחר מה-9 לחודש, והבטחת תנאי בטיחות נוחות והגיינה. עם תום תוקפו של ההסכם הקודם פנה ארגון מען למפעל לדון על הסכם חדש אלא שמאז יולי סרבה הנהלת החברה לקבוע מועד לחידוש המו"מ ואף נמנעה מלענות לטלפונים ומיילים. רק לאחר איום בסכסוך עבודה התקיימה ישיבה בין מען להנהלה ב-19.10 שבה הבטיח מנהל המפעל, דוד ג'אנה למלא את התחייבויותיו, ושוב לא עמד במילתו. שכר אוקטובר למשל שולם בצ'קים דחויים ל-25.11, מה שמהווה הלנת שכר ופגיעה בבטחון התעסוקתי של העובדים, ודמי הבראה לשנת 2016 עדין לא שולמו.

מאז יולי פועלת ההנהלה לחסל את ועד העובדים. כדי להתנקם באנשי הוועד, הורידה הנהלת המפעל את שכרם של עובדים ותיקים שקבלו יותר משכר המינימום, כולל אנשי הוועד. זה קרה ביולי, כאשר שכר המינימום עלה. לאחרונה קוצצו שעות העבודה של אחת מחברות הוועד באופן שעולה ממנו אפליה פסולה ונסיון להפעיל לחץ אסור. עובדי מפעל ג'אנה נחושים בדעתם לשים קץ למצב במפעל, שתנאי העבודה וההעסקה בו דומים לסדנת יזע של המאה ה-19, ולהפוך אותו למקום עבודה מכבד ובטוח.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email