זהירות – תיקונים בתקנות רישום קבלנים יגבירו את תאונות העבודה

ביום ה' 14.7 פנה אסף אדיב בשם הקואליציה למאבק בתאונות בניין, למנכ"ל משרד השיכון מר אשל ארמוני, שעומד בראש מועצת הקבלנים בדרישה לעכב אישור התקנות החדשות לרישום הקבלנים, ולאפשר דיון ציבורי רחב בשינויים המוצעים בתקנות. להלן נוסח המכתב שהועבר גם ליו"ר איגוד המהנדסים מר דני מריאן, ליו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת חה"כ אלי אלאלוף וכן לראש מנהל הבטיחות גב' ורדה אדוארדס

הנדון – תיקונים מוצעים בתקנות רישום קבלנים

אנו מבקשים לפנות אליך וזאת לאור האזהרה של מומחים כי השינוי הצפוי להיות נידון בקרוב בתקנות הקבלנים יביא לעלייה מסוכנת בתאונות בבניין.
על פי המידע שבידינו ביום ד' 20.7.16 אמורה מועצת הקבלנים לאשר שינויים בתקנות הקבלנים שלהם משמעות גורלית על עתיד ענף הבנייה ורמת האיכות והבטיחות בו. מועצת הקבלנים, שבראשה אתה עומד, הינה הגוף הקובע בכל הקשור לחוקים ותקנות שמסדירים את עבודת קבלני הבניין. התיקונים המוצעים כעת בתקנות שהונחו על שולחן המועצה הוגדרו כ"הקלות בנטל הרגולטורי" ומכוונות לזרז ההליכים לאישור וביצוע פרוייקטים למגורים. בפועל עולה כי מדובר בתיקונים שמסירים מגבלות חוקיות הקיימות היום על ביצוע עבודות בניין. בין השינויים הבולטים שנראים על פניו כבלתי סבירים – הקלת המעבר של קבלנים לסווג גבוה יותר וכן ביטול כמעט מוחלט של החובה בפיקוח של מהנדס בפרוייקטים שונים.

לתיקונים אלו מתנגדים באופן נחרץ איגוד המהנדסים ומומחים רבים אחרים. לטענתם ההקלות המוצעות יגרמו לירידה משמעותית באיכות הבנייה וכן לפגיעה אנושה בתחום הבטיחות. התוצאה הישירה קובעים אנשי המקצוע הבכירים תהיה יותר תאונות עבודה, יותר פגיעה בעובדים ובבטיחותם וירידה וסיכון של הסובבים והדיירים העתידיים של הבנינים שאותם בונים הקבלנים.

הקואליציה למאבק בתאונות בניין שהוקמה בסוף השנה שעברה התריעה שוב ושוב על ההפקרות ששוררת בענף הבנייה וכתוצאה ממנה על העליה המדאיגה בתאונות בניין. רק מתחילת שנה זו נהרגו 20 עובדים בתאונות בניין – זאת בשעה שהממוצע הרב שנתי הוא כ-30 עובדים (קרי עליה של 30% בתאונות קטלניות במחצית הראשונה של שנת 2016).

הקואליציה למאבק בתאונות בניין מצטרפת לקריאת אנשי המקצוע המובילים ודורשת לפתוח את הדיון על התיקונים בתקנות הקבלנים וכן בחוק רישום קבלנים. אנו רואים כבלתי אחראי להתעלם מאזהרותיהם של אנשי המקצוע הבכירים ודורשים לדחות את ההחלטה בשינויים המוצעים וכך לאפשר לחוקרים, ממוני בטיחות, נציגי עובדים וארגוני חברה אזרחית ללמוד את השינויים ולהביע את עמדתם קודם לגיבוש סופי של התקנות.

אנו דורשים לפרסם בציבור את טיוטת התיקונים המוצעים בתקנות ובחוק, כך שיתאפשר לאנשי מקצוע ומשפטנים להעיר הערות. מפאת המשמעויות החמורות שיש לשינויים המוצעים יש לקיים הליך של שימוע ציבורי לפני אימוץ שינויים אלו.

לתגובתך נחכה.
בברכה
אסף אדיב – מנכ"ל ארגון העובדים מען

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email