אישה התעלפה הבקר בלשכת התעסוקה בירושלים המזרחית בשל לחץ וצפיפות

מזה שלושה שבועות מכונת התיצבות אוטומטיות מושבתת, והשתים הנותרות קורסות תחת הלחץ.

הבקר רק מכונה אחת תפקדה, ובהמשך אף מכונה לא עבדה

הדובר המשפטי של לשכת התעסוקה, הודיע למען כי הוא אינו חייב דין וחשבון לאיש

לחץ בלשכת העבודה בשלושה שבועות האחרונים עקב קלקול מכונת ההתייצבות האוטומטית

לחץ בלשכת העבודה בשלושה שבועות האחרונים עקב קלקול מכונת ההתייצבות האוטומטית

אשה התעלפה הבוקר בלשכת התעסוקה במזרח ירושלים עקב צפיפות ולחץ בלתי נסבלים.
רק אחת משלוש מכונות ההתייצבות האוטומטית פעלה, ונוצר תור ארוך במיוחד. בנוסף, הבקר ירד גשם. הגגון הארעי שמוצב מעל המכונות כדי לתת מחסה מהגשם היה פתוח למחצה ולא סיפק הגנה. מדי פעם נשפכו ליטרים של מים שנקוו על הגגון על ראשיהן של דורשות העבודה אשר ניסו להצטופף מתחתיו. בהמשך, גם המכונה השלישית הפסיקה לפעול.

תור ארוך ביום גשום, 13.4

תור ארוך ביום גשום, 13.4

בכל יום מתייצבות בלשכת העבודה בין 400 ל- 600 דורשות עבודה. הן אמורות להרשם באמצעות 3 מכונות התיצבות אוטומטיות, אולם מזה שלושה שבועות אחת משלושת המכונות מקולקלת. התקלה במכונה גרמה להתמוטטות תכופה של שתי המכונות הנוספות שלא עומדות בלחץ. לידי מען הגיעו מאות תלונות מפי מתייצבות על כך שהחל מתחילת החודש הן ממתינות למעלה משעתיים וחצי בעמידה. כזכור, במקום אין ספסלים, שירותים או מים לשתיה.

לפני כשבועיים, ב- 29.3, פנה ארגון העובדים מען למנהל הלשכה, מר משה בקר, בדרישה לתקן את המכונה המקולקלת, אולם רק ב- 6.4 הודיע בקר כי נפתחה קריאה לביקור טכנאי.

שלשום, ב- 11.4, בעקבות תלונה כי המכונה עדין מקולקלת, פנינו שוב למר בקר, ונענינו כי "הטיפול בידי גורם חיצוני", וכי הוא מקווה שהתקלה תתוקן בהקדם.
לאור העיכוב בטיפול, והסבל הרב של דורשות העבודה המתיצבות במקום, פנה מען עוד באותו יום לממונה על מנהל הלשכה, ודרש "לפעול בדחיפות לתיקון התקלה, ולספק הקלות לדורשי העבודה בהתאם, כך שהם לא יפגעו בשל העיכוב שחל בתיקון המכונה".

בתשובה לפנייתנו, ענה לנו אתמול היועץ המשפטי של שרות התעסוקה, כי המוסד איננו מוכן לספק כל תשובה בעניין המכונות, וכי די בשתי המכונות הפעילות לטיפול בקהל. לא נמסר כל מועד או צפי לתיקון המכונה.

ארגון העובדים מען מייצג מאות דורשות עבודה מול שירות התעסוקה. הפגיעה המתמשכת בהן תוך סירוב לספק כל דין וחשבון, איננה ראויה למוסד ציבורי שאמון על שירות הציבור, שמספק שירות חיוני, ושיש לו סמכות לשלול קצבאות קיום.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email