גילוי דעת של מען: סולידריות עם המורים הפלסטינים הנאבקים למען כבודם ולמען צדק חברתי

teachers strike ramallah 2-3-16.jpg-3

הפגנת מורים ברמאללה, 2.3.2016

מזה יותר מחודש אנו עוקבים בעניין רב והזדהות עם המאבק החשוב של המורים הפלסטינים, הנלחמים על שכר הוגן ולמען צדק חברתי. המורים הפלסטינים הניפו את דגל המאבק האזרחי הדמוקרטי, למען הזכות להתאגד באיגודים עצמאיים שנבחרו באופן דמוקרטי. סיסמאות המאבק של המורים הן אותן סיסמאות שהופיעו לפני חמש שנים בהפגנות העממיות של האביב הערבי, שבטאו את שאיפתם של העמים הערביים לחופש, קידמה וחיים של כבוד.

מול מאבקם הצודק של המורים התנהל מסע השמצה שניסה לפגוע בלגיטימיות של השביתה ושל דרישותהם, בטענה כאילו המאבק משרת אג'נדות פוליטיות או מפלגתיות צרות. אין דבר רחוק יותר מהאמת. התביעות של המורים הפלסטינים לשכר הוגן, לניהול שקוף ושוויוני של המשאבים הלאומיים ותביעתם לבחור את מנהיגי האיגוד ולמען זכות השביתה – הן כולן תביעות בסיסיות שכל חברה מתוקנת חייבת להבטיחן לעובדיה, ומי שתומך בצדק חברתי ושוויון חייב לתמוך בהם. משטרים שמונעים מעובדים את הזכויות הבסיסיות האלו הם משטרים שיוצרים פערים מעמדיים חריפים, דוחפים להקצנה פנימית, ובסופו של חשבון הורסים כל דינמיקה חברתית בונה.

ארגון העובדים מען מאגד עובדים ערבים ויהודים בישראל ומגן על זכויותיהם. מזה יותר משני עשורים מען מקדם בניית תנועת פועלים דמוקרטית לעובדים משני העמים, המבוססת על עקרון השוויון, והדוחה כל סוג של אפליה או גזענות או הפרדה על בסיס לאום, דת, גזע או מין. מתוך עקרון האחווה בין העובדים אנו מתנגדים לכיבוש הישראלי של השטחים הפלסטינים, וקוראים להשכנת שלום בין העמים.

מען משקיע משאבים רבים להגן על זכויות העובדים הפלסטינים בירושלים ובאזורי התעשייה בהתנחלויות. עובדים פלסטינים רבים באזורים אלו נופלים בין הכסאות: הם גם סובלים מניצול והשפלה מצד מעסיקים ומוסדות רשמיים ישראלים, ומצד שני השלטון הישראלי מונע מהם לפנות ולקבל תמיכה מהאיגודים המקצועיים הפלסטינים, שפעולתם באזורי ההתנחלויות ובירושלים אסורה.

בהיותנו איגוד ששם לעצמו מטרה לתת מסגרת והגנה לעובדים מנוצלים וחסרי תמיכה איגוד מקצועית, ולאור המגמות הקפיטליסטיות הקיצוניות שהשתלטו על העולם, ברור לנו שמאבקם של המורים הפלסטינים ראוי לסולידריות, ואנו תומכים במאבקכם ללא כל היסוס. זהו מאבק הראוי לתמיכת כל לוחמי השוויון והצדק בעולם. אין לנו ספק שמאבק זה רק מחזק את החברה הפלסטינית ואת היסודות חפצי החיים שבתוכה, השואפים לצדק, חופש ועצמאות.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email