יהיה בסדר: לשכת תעסוקה מונעת מתושבי רש"פ עבודה ומובילה לשלילת קצבת הכנסתם