יהיה בסדר: לשכת תעסוקה מונעת מתושבי רש"פ עבודה ומובילה לשלילת קצבת הכנסתם

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email