מען הכריז על סכסוך עבודה בחברת התובלה "מובילי דרור"

אחרי יותר מ-4 חודשים של מו"מ עקר, הכריז היום ארגון העובדים מען על סכסוך עבודה ושביתה בחברת התובלה "מובילי דרור", המעסיקה כ-160 נהגי משאיות. מען הכריז על סכסוך העבודה לאחר שהנהלה הודיעה על הפסקת המו"מ, כולל ביטול של ישיבה מכרעת שנקבעה ליום 31.1, באופן חד צדדי ובאותו יום. כמו כן הודיעה ההנהלה כי היא מעמידה בסימן שאלה את היציגות  של מען.

ביטול הישיבה היה המשך ישיר למדיניות של משיכת זמן תוך כדי נסיונות בלתי פוסקים להכשיל את המו"מ. מובילי דרור מינתה את מנכ"ל ההסתדרות לשעבר גדי לוטן כמנהל המו"מ מטעמה וזה הוביל את המו"מ באופן שכוון להכשילו. במקביל פנתה ההנהלה לעובדים מעל ראשה של נציגות העובדים, במטרה לשבור את התארגנות העובדים. אין פלא שבדיוק לפני הישיבה המכריעה שבוטלה, צץ ועד עובדים חלופי הקורא לנהגים לבטל את חתימותיהם במען.

בישיבה שבוטלה היתה מובילי דרור אמורה להציג את עמדותיה על מבנה השכר של הנהגים ועל תשלום חובות עבר. מאז ספטמבר האחרון התקיימו 10 ישיבות מו"מ שמען דרש בהם תבנית שכר לפי שעות: שכר שעתי יהיה 37-42 ₪ (עפ"י סוג המשאית והוותק), ותשלום על שעות נוספות על פי חוק. משמעות הדרישה היא ביטול שיטת התשלום הנהוגה בענף, המבוססת על שכר מינימום ועל פרמיה הנתונה להחלטה שרירותית של סדרני החברה.

יש לציין שבמשך שנים חברת מובילי דרור שלמה לנהגים שכר חודשי הנמוך ב- 1500 שקל ממה שמגיע להם עלפי צו ההרחבה לענף התובלה, על ידי קיצוץ בביטוח הפנסיוני ובקרן ההשתלמות, ואי תשלום עבור אבדן כשר עבודה, אש"ל ותוספות אחרות. זאת למרות שמובילי דרור היא אחת מחברות ההובלה הגדולות במשק, העובדת בין היתר עבור איקאה, HP ישקר, פלסטרוניקס ולוריאל.

מען והועד של הנהגים נחושים לשים קץ למצב הזה, ולהגיע להסכם קיבוצי המבוסס על שכר שעתי. זהו מאבק שמטרתו להביא לשינוי במצבם של נהגי המשאיות בישראל, שזכויותיהם וכבודם נרמסים.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email