בית הדין הארצי לעבודה חייב את רשות העתיקות להעסיק עובדי חפירה כעובדים מן המניין

בימים האחרונים הסתיים בהצלחה קרב משפטי שנמשך שלוש שנים, סביב הדרישה לקלוט עובדי חפירות כעובדים מן המניין ברשות העתיקות. לפני כשלוש שנים התאגדו 21 מעובדי הקבלן במסגרת ארגון העובדים "מען", לאחר שרשות העתיקות העבירה בשנים האחרונות את עבודת החפירה לחברה הקבלנית "בריק", ויצאו למאבק למען העסקתם הישירה בייצוג עורכי הדין בסאם כרכבי וערן גולן. ב-2010 קבע בית הדין האזורי כי על רשות העתיקות לקלוט את העובדים. הרשות ערערה על החלטה זו, אך בימים האחרונים קבע בית הדין הארצי לעבודה כי הערעור יימחק, וכי הרשות מחויבת לקלוט עובדים אלה לשורותיה ולהעניק להם את מלוא הזכויות. 

 

 

קבלן לעובד רשות העתיקות, בעקבות פסיקת בית המשפט - בסים סוב לבן, אחד מעובדי החפירות

קבלן לעובד רשות העתיקות, בעקבות פסיקת בית המשפט – בסים סוב לבן, אחד מעובדי החפירות

במשפט טענו רשות העתיקות וחברת הקבלן "בריק", כי מדובר בעובדים שמועסקים במשרה חלקית. אולם בית הדין קבע כי חוק חברות כוח האדם אינו מבחין בין עובד במשרה מלאה ועובד במשרה זמנית, ואם העובדים הועסקו ברציפות במשך תשעה חודשים הם זכאים להיקלט כעובדים לכל דבר ועניין. הרשות וחברת בריק ערערו על ההחלטה לבית הדין הארצי, וניהלו קרב התשה ממושך, במטרה לקעקע את פסק הדין התקדימי הזה, שהוא בעל השלכות מרחיקות לכת על העסקת עובדי חפירות, ועובדי חברות כח אדם בכלל. בסופו של דבר, ולאחר שנשיאת בית הדין הארצי השופטת נילי ארד הודיעה כי בכוונתה לפסוק נגד הרשות, הערעור נמחק סופית.

ארגון העובדים מען מסר בתגובה: "אנו רואים בהצלחה משפטית זו צעד ממשי במלחמה נגד ניצול עובדי הקבלן. בכוונת הארגון לדאוג לכך שההחלטה תבוצע בפועל, וכי זכויותיהם של העובדים יכובדו במלואן. יש לציין כי להחלטה ערך רב לא רק עבור 21 התובעים, שסבלם מגיע היום לקיצו, אלא גם עבור מאות רבות של עובדי חפירה שציפו להחלטה זו בכיליון עיניים. במישור הארצי, החלטה זו היא תקדים שמבטל את ההבדלה הפסולה בין עובד במשרה חלקית לעובד במשרה מלאה. הפרדה זו הינה מלאכותית, ומהווה עילה בידי מעסיקים להגדיל רווחים על גב העובדים. בימים אלה, שנושא עובדי הקבלן עלה על סדר היום הציבורי, תקדים זה מהווה ניצחון חשוב בקרב על העסקה הוגנת בישראל".

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email