קואליצית ארגונים דורשת תנאים אנושיים לדורשי העבודה בלשכת התעסוקה בירושלים המזרחית

ביום חמישי ה- 19.12.2015 קיים ארגון העובדים מען כנס במרכז אל-ענאייה אל-אהליה במזרח ירושלים, בדרישה לשפר את תנאי קבלת הקהל הבלתי אפשריים בלשכת התעסוקה ומשרד הפנים בוואדי ג'וז.
יש לציין שקבלת קצבאות הבטחת הכנסה ואבטלה מותנה בהתייצבות בלשכת התעסוקה וקבלת כל עבודה מתאימה אשר תינתן להם, אלא שדורשי העבודה בירושלים המזרחית מתמודדים מול לשכת תעסוקה בלתי נגישה עד כדי השפלה של דורשי העבודה, הפוגעת ביכולתם לעמוד בתנאי ההתייצבות הנדרשים מהם.
בכנס השתתפו מרכז עטאא, המוקד להגנת הפרט, הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות באוניברסיטה העברית, חברת אינקלוז'ן להנגשה, קשר- הבית של המשפחות המיוחדות, וארגון העובדים מען. כמו כן נכחו 50 דורשי ודורשות עבודה המתייצבים מדי שבוע בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת קצבאות הבטחת הכנסה ודמי אבטלה.

לא יתכן שהרשויות דורשות ממקבלי קצבאות קיום ומחפשי עבודה להתייצב בלשכה אחת לשבוע, אמר יואב טמיר, מארגון העובדים מען, אך אלה נאלצים לעמוד זמן רב ללא תנאי המתנה נאותים, ולעיתים בתנאי מזג אוויר קשים, ללא הגנה מגשם, שלג או שמש קופחת, בלי שירותים, מים לשתיה, או ספסלים. עוד הצביעו המשתתפים על שני קשיים נוספים: כל הניירת בלשכת התעסוקה במזרח ירושלים הינה בעברית, וועדות הערר והוועדות הרפואיות מתקיימות בעברית וללא מתורגמן. אם קצבת הקיום של דורשי העבודה מותנית בהתייצבות אזי גם הלשכה חייבת לספק להם תנאים נאותים ומכבדים.

כמאל עבדו מחברת אינקלוז'ן סקר את תנאי ההתייצבות והגישה אל מבנה הלשכה בהשוואה לדרישות החוק, והראה כי תנאי ההנגשה בלשכה אינם עומדים בדרישת החוק, ודרך הגישה ללשכה עוברת בדרך עפר סלעית ותלולה.

עורכת הדין באנה אל-שוגרי מהמרכז לחינוך משפטי קליני של האוניברסיטה העברית  הדגישה שמדינת ישראל התחייבה במשפט זכויות האדם הבינ"ל להנגיש מוסדות ציבור הן לשונית והן פיזית, וכי ההנגשה מתחייבת מהזכות לקיום בכבוד.
עורכת הדין עביר ג'ובראן דכוור מהמוקד להגנת הפרט סקרה את העתירה שהמוקד הגיש בשנת 2012, שעניינה מציאת פתרונות לתורים הארוכים ותנאי ההמתנה הבלתי הולמים במקום בכניסה למבנה. כתוצאה מהגשת העתירה הוצאו מכונות ההתייצבות האוטומטיות אל מחוץ למבנה כדי לחסוך למבקשי העבודה את ההמתנה בתור למבנה. לפי טענת משרד הפנים ולשכת התעסוקה הצעד הקל באופן משמעותי והוריד את כמות הפונים הממתינים לכניסה. אולם לאור דיווחים מהפונים אודות התור הארוך של הממתינים, הנובע ככל הנראה מתפקוד לקוי של במכונות שהוצבו בחוץ, המוקד להגנת הפרט ימשיך לטפל בנושא.

דאוד עלאיאן ממרכז עטאא ציין בדבריו כי העובדה שרוב המסמכים כתובים בעברית מהווה מכשול, לעיתים בלתי עביר, בפני דורשי העבודה, הנאלצים להגיע למרכז עטאא העוסק במיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי, כדי להבין מה כתוב במסמך שנמסר להם או למלא טופס.

ערב הכנס שלח מר אהרון חוטובלי, מנהל מחוז ירושלים בשרות התעסוקה, תגובה לדו"ח שפרסם ארגון העובדים בסוף נובמבר העוסק בהתנהלות לשכת התעסוקה בירושלים המזרחית ותנאי ההתיצבות בה, בשם "דחיית תביעות לקצבאות קיום בירושלים המזרחית :מעגל הקסמים" והבטיח לבנות סכך מעל למכונות ההתייצבות לא יאוחר מסוף חודש דצמבר  2015 ועמד בהבטחתו. ארגון העובדים מען בוחן האם הסוכך מספק מענה לבעיית הגשם.

הארגונים החליטו לקיים מעקב על תנאי הנגישות בלשכה התעסוקה, מעקב שימשך עד שתהפוך למקום נגיש לציבור אותו הוא משרת.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email