מען הכריז על סכסוך עבודה במרכז המוסיקה בראש העין

העירייה מסרבת לחתום על הסכם קיבוצי, למרות אישור הממונה על השכר באוצר;

מורי המוסיקה מתכננים עצרת מחאה ל-12 לינואר

ארגון העובדים מען הכריז היום, ה-29.12.2015,  על סכסוך עבודה ושביתה עקב הסירוב התמוה של הנהלת מרכז המוסיקה בראש העין לחתום על הסכם קיבוצי. באסיפה שהתקימה אתמול, ה-28.12, החליטו נציגי המורים כי יש לשים קץ לסחבת, והחליטו לפתוח במאבק. כמו כן החליטו המורים לערוך עצרת מחאה ב-יום ג' ה- 12.1.16, עם תום 15 ימי הצינון לאחר ההכרזה על סכסוך עבודה.

יש לציין שהסכם בראשי תיבות נחתם כבר ביוני 2015, לאחר מו"מ בין "העמותה לשרותים חברתיים" האחראית על מרכז המוסיקה, שבראשה עומד ראש עיריית ראש העין, לבין מען וחברי הוועד הנבחר. הסיבה שמרכז המוסיקה נתן לדחיית החתימה על ההסכם היתה, שכגוף הכפוף לעיריה, הוא חייב לקבל אישור מוקדם לחתימה ולהפעלת ההסכם מהממונה על השכר במשרד האוצר. לאחר כחצי שנה, ב-23.11.15, כתב המשנה לממונה על השכר באוצר מר דיאא אסדי, שלא חלה על העמותה המפעילה את מרכז המוסיקה חובה לקבל ממנו אישור מוקדם, ולכן היא רשאית לחתום על ההסכם.

למרות אישורו של הממונה על השכר דבקה העיריה בעמדתה הסרבנית, ולמעלה מחודש לא ענתה לפניות מען. רק כאשר מען שלח למרכז המוסיקה מכתב התראה לקראת סכסוך עבודה בסוף דצמבר, טרח גזבר העמותה להודיע במייל שהוא מעכב עתה את החתימה כי נחוץ לו אישור של הממונה על התאגידים במשרד הפנים! גם לדרישה זו אין כל בסיס, והיא אינה אלא נסיון להרוויח זמן. לו רצתה העיריה לקבל את הסכמתו של פקיד זה או אחר להסכם שעליו חתמה בראשי תיבות ביוני 2015, יכלה לעשות זאת במשך 6 החודשים שעברו מאז. יש לציין שכדי להגיע לחתימה בראשי תיבות על ההסכם  ביוני האחרון, נאלץ מען להכריז על סכסוך עבודה בפברואר 2014, ושוב בנובמבר 2014.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email