במזרח ירושלים המוסד לביטוח לאומי מכשיל הגשת תביעות לקצבאות קיום; ושירות התעסוקה מכשיל את התייצבות דורשי העבודה

דו"ח חדש של ארגון העובדים מען חושף כי המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית פועלים בניגוד לנהלים בכל הנוגע לקליטת תביעות, מסמכים ודורשי עבודה; ובכך מקיימים מנגנון המכשיל מבקשי קצבאות במזרח ירושלים, האוכלוסיה העניה ביותר בישראל.

בתום 48 שנות כיבוש עומדת האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים המזרחית בפני אסון הומניטארי. מתוך 307,600 תושבים, 229,300 חיים בעוני קיצוני שלא נראה כמוהו בישראל. 76% מהתושבים ו-83.9% מהילדים בירושלים המזרחית חיים מתחת לקו העוני, והכנסתם הממוצעת נמוכה ב-41.4% מהכנסת קו העוני בישראל. זוהי מציאות של מצוקה קיצונית וייאוש, המזינה את גלי האלימות בירושלים.

כך לדוגמא במקרים רבים המוסד לביטוח הלאומי פעול בניגוד נהלים כאשר אינו מאפשר להגיש תביעות הבטחת הכנסה אם דורש הקצבה לא מצרף את כלל המסמכים הדרושים לטיפול בבקשה כבר עם הגשתה, בניגוד לנהלים ולנהוג בסניפים אחרים. לצד זה,  פקידי שירות התעסוקה בירושלים המזרחית מתנים, שוב – בניגוד לנהלים ולנהוג בסניפים אחרים, את רישומן של דורשות עבודה  בלשכה באישור רשמי וחתום מהמל"ל המעיד על הגשת התביעה. וכאשר כן מאפשרים להן להתייצב, הן נשלחות פעמים רבות לעבודות בלתי מתאימות, פוגעניות ולעתים אף פיקטיביות.
באמצעות מנגנון זה, חושף הדו"ח,  נדחות 69% מהתביעות להבטחת הכנסה, רובן המכריע בעילה של אי הגשת מסמכים למל"ל ואי התייצבות כנדרש בלשכת התעסוקה.

תשלום קצבאות קיום לתושבי מזרח ירושלים ופריסתה של רשת ביטחון כלכלית אפקטיבית הם חובה כלפי תושבי ירושלים המזרחית אשר סופחו לישראל, והם מעוגנים בחוקי מדינת ישראל.

אנו מפנים דו"ח זה לאחראים על מדיניות ופעילות שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית בתקווה כי הליקויים יתוקנו.

לדוח המלא

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email