לשכת התעסוקה במזרח ירושלים מכשילה דורשי עבודה פלסטינים באופן שיטתי המוביל לשלילת זכותם לקצבאות

151007 - ביקור בלשכת התעסוקה (2)

לשכת התעסוקה במזרח ירושלים, 7 לאוקטובר

בחודשים האחרונים זורמים לסניף ארגון העובדים מען בירושלים תלונות רבות וקשות שחושפות התנהלות פוגענית של לשכת התעסוקה במזרח העיר שתוצאתה שלילת קצבאות מדורשי עבודה פלסטינים. כך זה עובד: לשכת התעסוקה מפנה דורשי עבודה לחברת הנקיון ש.א יובל בע"מ, חברת הנקיון מסרבת לקלוט אותם לעבודה ומסרבת לציין על גבי טופס ההפניה שאינה מעוניינת בהם, ולשכת התעסוקה רושמת לדורשי העבודה סירוב בלתי מנומק בניגוד לתקנות, ובכך מובילה לשלילת קצבתם.

להלן 3 מקרים לדוגמא.

  1. אברהים הופנה על ידי שירות התעסוקה ביום שני ה-26.10 אל חברת הנקיון ש.א יובל. מאחר ואברהים כבר הופנה לאותה חברה לפני שנה, וכבר אז לאחר שטרטרה אותו סירבה לקלוט אותו לעבודה, הוא פנה למען כדי לסייע לו. עוד באותו היום דיבר נציג מען עם מנהל החברה, שמואל, שסירב בתוקף לזמן את אברהים לראיון עבודה, והבהיר כי כלל אינו זקוק לעובדים ולא פנה ללשכה ואף אין לו קשר עם לשכת התעסוקה. יחד עם זאת סרב במפורש למלא את טופס ההפניה של אברהים בהתאם או בכלל. מען דורש מלשכת העבודה למחוק את ההפניה לעבודה בחברת הנקיון בטרם ירשם לו סירוב.
  2. ב- 3.9 נערך לס' ראיון עבודה בחברת ש.א. יובל שהתקיים בתוך לשכת התעסוקה. במהלך הראיון השיבה ס' לשאלות המראיין ניר כי היא מעוניינת לעבוד, אין לה מגבלה רפואית, יש לה ילדים אבל היא יכולה לעבוד בכל שעה שתידרש. בתום הראיון לקח ממנה המראיין את הטפסים והודיע לה כי יתקשר להודיע לה האם היא התקבלה לעבודה. ס' המתינה לטלפון, ולאחר שבוע, ב- 9.9 הודיע לה פקיד לשכת התעסוקה והאחראי על ועדות הערר יעקב בניאשווילי שקצבתה תישלל מאחר והיא סירבה לעבוד. למרות דרישתה הוא לא נתן לה הסבר או הנמקה לרישום הסירוב, וגם לא סיפק לה טופס המנמק את הסיבות לסירוב, כנדרש במקרים אלה על פי נהלי שירות התעסוקה.

מען הגיש ערר בעניינה, דרש את מחיקת הסירוב והבהיר כי ס' מעוניינת לעבוד וממתינה לעבודה. בוועדת הערר אשר התקיימה ב- 19.10 נדהם נציג מען יואב טמיר לגלות כי לא היתה בתיק כל ראיה המצדיקה רישום סירוב, וגם לא היה טופס המדווח על השיחה עם המעסיק, כנדרש. כאשר שאל טמיר את בניאשווילי כיצד רשם לה סירוב ללא טופס ובניגוד לנהלים, ענה לו למרבית התדהמה, כי "הנהלים לא חלים במזרח ירושלים". זוהי למעשה הודאה שלשכת התעסוקה נוקטת במדיניות מפלה כלפי תושבי ירושלים הפלסטינים, והם לא זכאים לזכויות המגיעות לכלל דורשי העבודה בישראל.

  1. דורשת העבודה כ' הופנתה אף היא לחברת ש.א יובל בע"מ. היא רואיינה על ידי חברת הנקיון בלשכת התעסוקה ב- 12.10, וגם לה הורו להמתין לטלפון ולקחו ממנה את טופס ההפניה. כ' המתינה עד בוש, ופנתה למען, שמצדו פנה אל משה בקר מנהל לשכת התעסוקה ב- 13.10, ודרש לקבלה לעבודה. לאחר יומיים התקשר אל כ' פקיד של הלשכה ושאל אותה האם היא רוצה לעבוד ומתי, והיא ענתה כי היא מעוניינת לעבוד בבקרים. הפקיד הבטיח לדבר אתה למחרת, אך לא חזר אליה.
    כאשר הגיעה כ' אל לשכת התעסוקה ב- 21.10 בישר לה בניאשווילי כי נרשם לה סירוב, ושוב סירב לספק לה טופס רישום סירוב מנומק.
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email