רשות העתיקות מנציחה ניצול עובדי קבלן בחפירות

reshutרשות העתיקות מתכננת למנוע מעובדי חברת כוח האדם המועסקים בעבודות חפירות לצבור ותק של תשעה חודשים כדי למנוע מהם להפוך לעובדים מן המניין של הרשות, כמתחייב מסעיף 12א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. כך נחשף בפרוטוקול של כנס מנהלנים של רשות העתיקות מיום 22.11.11, שהגיע לידי ארגון העובדים מען.

הפרוטוקול מצטט את שלמה אשכנזי, מנהלן בכיר למנהל וביטחון ברשות העתיקות והאחראי לגיוס כ"א ברשות: "הפעם אנו נהייה מעורים בגיוס העובדים ע"י חברות כ"א, וכן בנוסף לחברת כ"א גם אנו נבצע את המעקב שעובד לא יחצה את 9 חודשי העבודה המוקצים לו ובכך יהפוך לעובד מן המניין ברשות העתיקות."

המשמעות של צעדים אלה, המיושמים גם בפועל, היא פיטורים המוניים של עובדים כל אימת שהתקרבו לסף תשעת החודשים, ושליחתם לתקופת צינון ממושכת של 9 חודשים לפחות על מנת למנוע רצף תעסוקתי.

צעדים אלה באים על רקע החלטה תקדימית של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בתביעה שהוגשה על ידי בא כוחו של ארגון העובדים מען נגד רשות העתיקות וחברת כוח האדם בריק, לפיה על הרשות לקבל 21 עובדים ממזרח ירושלים כעובדים מן המניין, לאחר שעבדו למעלה מ- 9 חודשים בחברת כוח האדם. הרשות ערערה על ההחלטה והנושא עדיין נדון בערכאות המשפטיות וממתין להחלטת בית הדין הארצי.

היום עולה כי הרשות מנסה להימנע מהגזירה ולעקוף אותה, וכך להימנע מקליטה של מאות מעובדיה המועסקים דרך חברת כ"א.

ארגון העובדים מען רואה בחומרה את המצב בו מוסד ציבורי אשר ראוי היה כי ידאג לזכויות העובדים בתחומו, ואף יהיה הראשון ליישם את חוקי המדינה, פועל כדי להתחמק מהחוק ובכך מנציח העסקה פוגענית של עובדיו.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email