מען דורש ממשרד המשפטים בתביעה לפצות נהגי משאיות שהדיון בתביעתם מחברה פושטת רגל התעכב 3 שנים

 

מנכ"ל ארגון העובדים מען, אסף אדיב, פנה ביום 14.6.15 אל גב' גילה סובלמן, המפקחת על תביעות פשיטות רגל במשרד המשפטי, בדרישה לקיים בדיקה מחודשת בתביעות שכר ופיצויים של נהגי משאיות שהועסקו בחברת דיצי הובלות. הבקשה נוגעת ל-7 נהגי משאיות, המאוגדים ב"מען" עובדים אלה, שגילו יום בהיר אחד כי העסק שבו עבדו חדל מלפעול וכי המעביד הותיר אותם ללא מקור הכנסה, פיצויי פיטורים, פנסיה, קרן השתלמות, פדיון חופשה, דמי הבראה וזכויות נלוות, הנאמדות בעשרות אלפי שקלים. יש לציין כי מדובר בעובדים קשיי יום שאינם שולטים בשפה העברית ובנבכי הבירוקרטיה הישראלית.

חברת דיצי שהעסיקה אותם הפסיקה לפעול באוגוסט 2010, ובעקבות תביעה שהוגשה ע"י העובדים כנגד המעביד בגין זכויות, הכריז המעביד על פשיטת רגל. בתגובה הגישו העובדים בפברואר 2012 תביעות לקבל את זכויותיהם מהמוסד לביטוח לאומי כנהוג במקרים כאלו. בדיעבד התברר כי המעביד הוכרז כפושט רגל כבר בחודש ינואר 2013, אך הנאמן שמונה לנהל את תהליכי הפירוק מטעם משרד המשפטים, עו"ד נדב שפירא, לא בדק את תביעות העובדים, דבר שגרם לעיכוב ממושך בהליך. כל מאמצי מען ופניות חוזרות ונשנות אל הנאמן לא הביאו לבדיקת תביעות החוב ולאישורן לתשלום.

באפריל 2014 מינה מען את משרד עורכי דין סומך לטפל בתביעות החוב. רק בסוף שנת 2014, לאחר לחץ אדיר שהפעיל משרד עורכי הדין, בדק כונס הנכסים את תביעות החוב והעבירם לאישור ולתשלום המוסד לביטוח לאומי. לאחר עיכוב נוסף במוסד לביטוח הלאומי, קבלו העובדים במרץ ואפריל 2015, את זכויותיהם, באחור של 3 שנים. אין ספק שלולא פעילותם האינטנסיבית של עורכי הדין, היו תביעות החוב של העובדים ממשיכות לשכב במשרדי הנאמן כאבן שאין לה הופכין.

לטענת מען, לא יתכן שבדיקתן של תביעות חוב ואישורן מתעכבת לתקופה כה ממושכת ללא הצדקה. הליך מינוי נאמן לחברה נועד להגן על עובדים שהמעסיק שלהם פשט רגל או הפך לחדל פירעון ונותר חייב לעובדיו שכר עבודה וזכויות נלוות. במקרים כאלו העובדים זכאים לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

התנהגות הנאמן מנעה מהעובדים לקבל את המגיע להם מהם במשך תקופה ארוכה ללא הצדקה. מנכ"ל מען דרש לערוך בדיקה ביחס לתפקודו של הנאמן בכל הנוגע לנושא תביעות החוב של העובדים, ולנקוט צעדים נגד האחראים על העיכוב, שגרם לעובדים נזק רב. חלקם נקלעו לחובות, ובנוסף הם נאלצו לשלם שכר טרחה לעורכי דין, הוצאה שהייתה נמנעת לולא עיכב הנאמן את תביעותיהם.

לאור כל אלו, כתב מנכ"ל מען: "אני סבור כי חלק מחובותייך כמפקחת על פושט הרגל הוא לדאוג שהחוק יכובד, ולא יעוכבו תביעות עובדים שיש להם קושי להתמודד עם המערכת. אני תובע שתערך בדיקה ביחס לטיפול הנאמן בתביעות העובדים בתיק זה, וככל שיש צורך ינקטו אמצעים כדי שמקרה מסוג זה  כזה לא ישנה.

עד פרסום ידיעה זו לא התקבלה כל תגובה.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email