בית הדין הארצי לעבודה: החוק הישראלי לא חל על עובדים פלסטינים בניצני שלום

ארגון העובדים מען: ההחלטה משאירה את העובדים בכאוס משפטי

אתמול (19.7) החליט נשיא בית הדין הארצי לעבודה יגאל פליטמן בראש הרכב של 3 שופטים ושני נציגי ציבור, לדחות את עתירתם של שלושה עובדים ממפעל סינון ימית באזור התעשיה ניצני שלום, מאחר ו"אין להחיל את הדין הישראלי על תנאי העסקתם של המערערים".

ההחלטה קובעת כי "לא ניתן לראות במפעל המשיבה הממוקם באזור התעשיה ניצני שלום, מעבר לתחום הקו הירוק, בגדר מובלעת ישראלית… תכלית הקמת המפעל באותו אזור הינה קודם כל שיתוף פעולה כלכלי בין ישראלים ופלשתינאים והעסקת פלשתינאים. אין מדובר במובלעת ישראלית הפועלת בתחום ישוב ישראלי, שבעניינה יכול שיקבע כי חל עליה הדין הישראלי".

עוד קבעה ההחלטה כי "מתוך 100 עובדים במפעל הועסקו בו 3 ישראלים בלבד… בתפקידים שונים מתפקידי המערערים… כך שאין מדובר באפליה בין שווים באותו מפעל בשטחים." ההחלטה מציינת כי העובדים זכאים לשכר עבודה שלא יפחת משכר מינימום מכוח תיקון של צו האלוף משנת 2008, ומשאירה על כנה את החיוב של המערערים על הוצאות בסך 20,000 שקל.

אסף אדיב, מנכ"ל מען אמר בתגובה: "ההחלטה משאירה את העובדים הפלסטינים באזור התעשיה ניצני שלום בלימבו משפטי. בתי הדין לעבודה בישראל אינם נותנים להם כל סיוע, מבלי שקיימים בתי דין שיפסקו לפי החוק הירדני. יתר על כן, אפילו לפי המשפט הירדני מגיעים לעובדים פיצויי פיטורין וזכויות אחרות שהעובדים שפוטרו לא זכו להנות מהם, הם לא קבלו שכר מינימום, ואף חויבו בהוצאות המשפט, בעוד שהמעביד לא נקנס על פיטורים בריוניים ושרירותיים.

"יש הבדל בין שיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינאים שמטרתו להעסיק פלסטינים, לבין העסקה הוגנת של אותם עובדים. ההחלטה מפקירה את העובדים לניצול ונותנת לגיטימציה לכאוס ביחסי העבודה השוררים באזור", אמר אדיב.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email