מען אינו חברת ביטוח אלא ארגון עובדים שמבוסס על עקרון הסולידריות

דברים שנשא אסף אדיב מנכ"ל מען, בפנל על עובדים פלסטינים בירושלים ובהתנחלויות 1.6.15

אסף אדיב, מנכ"ל מען

אסף אדיב, מנכ"ל מען

אנו מתאספים כאן ביום לדון בשאלה שאף אחד לא רוצה לדבר עליה בישראל. כולם רוצים לראות בישראל מדינה דמוקרטית "נורמלית" שמנהלת את עניני אזרחיה תוך דו שיח פנימי ואיזונים בין הגורמים השונים בחברה.

אלא שליד הממשלה והבחירות ובית המשפט העליון מתקיים כאן משטר כיבוש אלים כבר כמעט 50 שנה שבאמצעותו מדוכא עם שלם – מליונים מבני העם הפלסטיני חיים כאן לידינו וכל מה שכל כך פשוט עבורנו להשגה – הופך עבורם לסיוט.

תושב יריחו, או שכם או טולכרם שלא לדבר על עזה אינו יכול לנסוע בחופשיות לבקר חברים או קרובים או לטייל. כל תזוזה כרוכה בסיכון ובעיכובים אין סופיים במחסומים. כל חייל בן 19 במחסום, כל רב"ט במשרד הקישור, כל קצין זוטר במנהל האזרחי מקבל לידיו סמכויות לקבוע גורלות של אנשים.

אנחנו בארגון העובדים מען מאמינים שאסור לנו להיות רק חברת ביטוח שדואגת לחבריה – אנו מאמינים שיש לנו משימה נוספת – לחנך את ציבור העובדים בישראל להיות סולידרי. לחנך את העובדים בישראל להתנגד לגזענות, להתנגד לאפליה מכל סוג. אנו בונים איגוד של עובדים שלא מוכנים להיות אדישים לסבלו של הזולת ושנלחם לשבור קירות של דעות קדומות.

כשהגענו למוסך צרפתי והתייצבנו עם העובדים הפלסטינים לתבוע יחד איתם את זכויותיהם היה נסיון לעשות דה לגיטימציה של מען. היה נסיון לעשות שימוש בכל האמצעים של הפללה והשמצה והפחדה כדי שהעובדים יסוגו ויבינו שהכיבוש חזק יותר ואין כל סיכוי להלחם נגדו.

אלא שלהפתעתם של המעסיקים הברית בין העובדים ובין מען היתה חזקה מהם. מצאנו בין העובדים של סלעית, וצרפתי, ולוי מתכת ואקסטל ואלומיניום קונסטרקשן וימית סינון ואחרים עובדים פלסטינים שגאים להצטרף למען ומבינים שיש כאן ברית אמיצה של שוויון אמיתי וסיכוי לתת תשובה דמוקרטית ואמיתית לגזענים והמסיתים.

למען יש תפקיד מוביל באזורים האלו שעד כה שום ארגון עובדים ישראלי לא פועל בהם אבל אנחנו פועלים בשיתוף עם הרבה גורמים ותנועות וארגונים אחרים שמקדמים אג'נדה של זכויות אדם וזכויות עובדים ותושבים ולכן גם יזמנו את הפאנל הזה היום. אנו מאמינים שחייב להווצר שיתוף פעולה רחב של כל מי ששותף בישראל לחזון של שלום אמת עם העם הפלסטיני שיהיה הפעם מבוסס גם על שינוי מלמטה ולא יסתפק בסידורים קוסמטיים ולמראית עין כמו אלו שהושגו לפני יותר מ-20 שנה באוסלו.

ארגון העובדים מען פעיל כאן כמו שהוא פעיל במקומות אחרים מתוך הבנה לכך שישנו צמא גדול של עובדים להתאגדות – לא על חשבון ובמקום מישהו אחר שכבר קיים אלא כארגון עובדים יצירתי שרואה עצמו מוביל אג'נדה מתקדמת. כך אנו פועלים לקידום התאגדות והעצמה של נשים ערביות בתוך הישובים הערביים בישראל מול ניצול והדרה והדחקה של שאיפותיהן ורצונן בשוויון. כך אנו משמשים גורם שפועל עם עובדים צעירים שמועסקים בחנויות ומוסדות בבעלות ערבית ואשר מעסיקים עובדים ובעיקר עובדות בשכר עלוב תוך ניצול מצב של אבטלה קיצונית.

שימו לב שככל שארגונים בעלי אופי יותר ממסדי מדירים רגליים מאזורים אלו וממוסדות תרבות יותר קטנים הרי ארגון העובדים מען יכול למלא כאן תפקיד מוביל ולהפוך לגורם חשוב ביותר עבור עשרות ומאות אלפי עובדים ללא הגנה איגוד מקצועית.

הייחוד של מען הוא שמדובר בארגון שמאחד בשורותיו מורים למוזיקה ואמנות שיש להם מעמד בחברה הישראלית יחד עם עובדות חסרות השכלה ברחוב הערבי ועובדים פלסטינים בהתנחלויות – יש כאן שילוב שיוצר בפני עצמו מודעות חדשה – הוויה חדשה של שותפות יהודית ערבית בדרך לשינוי חברתי שורשי שמבוסס על יסוד השוויון.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2