מען שילב 600 נשים ערביות במקומות עבודה

ziraa2במהלך 2011 הצליח ארגון העובדים מען לשלב 600 נשים ערביות בעבודה בחקלאות. הנשים מועסקות באופן ישיר על ידי החקלאים, ובתנאים הוגנים. ועדיין 83% מהנשים הערביות (סה"כ 200 אלף) נמצאות מחוץ לשוק העבודה, מה שמסביר את שיעור העוני האדיר בחברה הערבית – מעל ל-50%.

הממשלה התחייבה להפחית את מכסת העובדים הזרים בחקלאות, אך היא לא מיישמת את החלטתה. הלובי החזק של החקלאים ושל חברות כוח האדם המייבאות את העובדים מתאילנד פתח בקמפיין בעד הגדלת המכסה, בטענה שהעלייה במחירי הפירות והירקות נובעת ממחסור בידיים עובדות.

כנגד טענות אלה, ניצב מען עם רשימה שמית ארוכה המעידה על נכונותן של נשים ערביות לעבוד בחקלאות. המסקנה היא שלא מדובר במחסור בידיים עובדות אלא בהעדפה של החקלאים להעסיק תאילנדים חסרי כוח מיקוח ב- 14.5 ₪ לשעה. אמצעי תקשורת רבים (כלכליסט, גלובס, ynet, דהמרקר, חדשות ערוץ 1) אימצו גם הם את עמדת מען, והציגו את דרישתם מהממשלה לקצץ את מכסות העובדים הזרים על מנת לפתוח הזדמנות לאלפי נשים ערביות המבקשות לעבוד בענף.

במקביל, וכחלק מניסיון לגייס מימון לפרויקט שילוב נשים בעבודה, יזם מען את התערוכה "לחם ושושנים", אליה נרתמו כ-400 אמנים יהודים וערבים, וההכנסות מהמכירה הסתכמו בכ-130 אלף דולר.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email