עובדים פלסטינים השביתו את חברת מ.ש. אלומיניום במישור אדומים, בדרישה להכיר בארגון העובדים מען

כעשרים פלסטינים העובדים בחברת מ.ש. אלומיניום, המאוגדים בארגון העובדים מען, ערכו שביתת אזהרה של שעתיים ביום ד', ה- 18.2.השביתה שיתקה את העבודה במפעל, הנמצא באזור התעשיה של ההתנחלויות במישור אדומים, מה שגרם להנהלה להפסיק את העבודה ולשלוח את כל העובדים לביתם לפני הזמן. צעדה של ההנהלה מוכיח את האפקטיביות של השביתה, ומהווה נצחון ראשון של העובדים במאבקם.150218 - שביתה במ.ש.אלומיניום (1)

במהלך השביתה הגיעו נציגי מען לשערי המפעל, וארגנו את משמרת השביתה של העובדים ואת אסיפת ההסברה שנערכה במקום. צוות טלויזיה מהערוץ הראשון בערבית כיסה את האירוע, ששודר במהדורת החדשות באותו הערב, וזאב שניידר מרשת ב' שידר כתבה שכללה ראיון עם מנכ"ל מען אסף אדיב.

יש לציין כי 15 יום לפני השביתה הכריז מען על סכסוך עבודה, אולם הנהלת המפעל לא נצלה את הזמן הזה כדי לפתוח מו"מ עם מען, ובמקום זה זמנה עובדים ודרשה מהם לחתום על טפסי ויתור על חברות בארגון העובדים מען, בנסיון להפחידםולרסק את תהליך ההתאגדות. מאידך טענה החברה כי מען אינו מהווה ארגון יציג במפעל, אך לא הוכיחה את טענתה, ולא דרשה מבית הדין לעבודה להוציא צו מניעה נגד השביתה.

יתר על כן, בתגובה לשאלת הכתב שניידר מרשת ב', 2 טען עו"ד ירון אלירם, בא כוחה של חברת מ.ש. אלומיניום, כי מען כלל אינו ארגון עובדים אלא תנועה פוליטית קיצונית המתנגדת לכיבוש, וככזו אין לה הרשאה חוקית להשבית מפעל, והחברה כלל אינה חייבת לפתוח מו"מ עם מען. זאת בניגוד לפסק דין של שרה ישרזדה, שופטת בית הדין לענייני עבודה בירושלים, כי מען הוא ארגון עובדים יציג (במוסך צרפתי) מסוף דצמבר.טענה זו הופכת את הטעונים על ראשם. חברת מ.ש. אלומיניום ומעסיקים ישראלים רבים באזורי ההתנחלויות מעסיקים עובדים פלסטינים בתנאי ניצול וללא תנאים סוציאליים מזה שנים ארוכות, כשהם מונעים מהם את הזכות הבסיסית המוקנית לכל עובד בעולם, להתאגד בארגון עובדים לפי בחירתו.

ארגון העובדים מען ועובדי מפעל מ.ש.אלומיניום נחושים בדעתם להמשיך במאבק זה עד להשגת הכרה בזכות ההתאגדות ובחובה של המעסיק לשאת ולתת על הסכם קיבוצי מפעלי עם ארגון העובדים.

מ.ש.אלומיניום

רקע: בתאריך 15.1.15 הודיע ארגון העובדים מען למפעל מ.ש. אלומיניום על הצטרפות 31 מעובדיו (מתוך כ-65 עובדים) לארגון העובדים, שהפך בכך לארגון היציג בחברה. העובדים החליטו להצטרף למען בשל סירוב הנהלת החברה לטפל בתלונות שלהם בנושאים שונים, כולל הטלת קנסות שרירותיים, קיזוז שעות נוספות, העדר קידום מקצועי, תשלום מופחת עבור נסיעות, וכן סירוב לפצות את העובדים על זכויות עבר שהחברה לא שילמה להם. לשם הדגמה, רק בחודש האחרון החלה החברה לבטח את העובדים בביטוח פנסיוני.

מפעל מ.ש. אלומיניום נמצא באזור התעשיה של ההתנחלויות במישור אדומים, מזרחית לירושלים.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email