בית הדין לעבודה בתל אביב חייב את בית הספר מנשר לאמנות ומנהלו, עודד ידעיה, בפיצוי בגובה 50,000 ₪ על על פגיעה בהתארגנות העובדים בארגון העובדים מען וניהול מו"מ בחוסר תום לב

בפסק דין של שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו, קרן כהן, מיום 26.1.15, שקבע כי ארגון העובדים מען הינו ארגון העובדים היציג בבית הספר מנשר לאמנות, נקבע גם כי מנהל מנשר לאמנות, עודד ידעיה, פעל בניגוד לחוק כדי לסכל התארגנות העובדים וניהל מו"מ שלא בתום לב, ולכן הטיל עליו פיצוי לדוגמא בגובה 50 אלף ₪ לטובת ארגון העובדים מען.

ארגון העובדים מען יוצג בתיק זה על ידי עו"ד מורן סבוראי ואמיר בשה ממשרד עו"ד בני כהן, ועו"ד איה ברטנשטין, היועמ"ש של מען. מנשר ועודד ידעיה יוצגו על ידי עו"ד נחום פיינברג ודוד משה.

רקע: ביוני 2012 הצטרפו למעלה מ-80 מורים במנשר לאמנות לארגון העובדים מען, והחל מו"מ בין ועד העובדים הנבחר בגיבוי מען לבין מנהל מנשר עודד ידעיה. אלא שלאורך תקופת המו"מ (למעלה משנה וחצי) פעל ידעיה להרחיק מורים מארגון העובדים באמצעות הפצת הודעות מייל ופגישות בהן ניסה להניע מורים לעזוב את מען, תוך נקיטת סחבת מכוונת במו"מ. בינואר 2014, לאחר שנה וחצי של מו"מ ולאחר שהצדדים הגיעו לטיוטת הסכם כמעט מלאה, הודיע ידעיה כי הגיע למסקנה שמען אינו מהווה עוד ארגון העובדים היציג וסירב לחתום על הסכם קיבוצי.

על רקע זה הכריזו ארגון העובדים מען וועד מורי מנשר סכסוך עבודה, ובמאי 2014 הגישו לבית הדין לעבודה בקשת צד בסכסוך קיבוצי בדרישה לקבוע כי מען הינו הארגון היציג בבית הספר, כי מנשר מחויבת לנהל איתו מו"מ להסכם קיבוצי בתום לב; ובדרישה לחייב את מנשר בפיצוי לדוגמא על התנהלות פוגענית ומנוגדת לחוק במטרה לפרק התארגנות עובדים ראשונית.

בין קביעותיו של בית הדין בעניין התארגנות ראשונית:

  1. המועד הקובע לקביעת יציגות הוא המועד בו נמסרה למעסיק הודעה מארגון העובדים על יציגות הארגון. אי מסירת טפסי הצטרפות באותו מועד אינה פוגמת ביציגות הארגון.
  2. חלוף זמן בין ההודעה על יציגות הארגון ובין הגשת הבקשה לבית הדין אין בו כדי לבטל את מעמדו היציג של הארגון, בפרט כאשר במשך תקופה זו פעל ארגון העובדים באופן רציף לקידום המו"מ ובטיפול שוטף בבעיות של עובדים.
  3. 3.      פסק הדין קבע כי אין כל ספק שהודעות ביטול חברות של עובדים שנשלחו בשלב הראשוני של ההתארגנות נעשו על רקע לחץ ישיר או עקיף של המעסיק, כי מנשר פעל לסיכול ההתארגנות ולשכנוע העובדים לבטל את חברותם במען.
  4. 4.      פסק הדין קבע כי מעסיק שאינו מכיר במעמדו היציג של ארגון העובדים חייב להודיע זאת במפורש, וכי המשיבים הציגו בפני מען מצג שווא לפיו הם פועלים לגבש הסכמות שיחולו על כלל העובדים, כאשר בפועל התנהלותם נועדה להתיש את מען ואת העובדים ולהוביל להתפוררותה של היציגות.
  5. 5.      בנוסף קובע פסק הדין כי מרגע שהוכר מעמדו כארגון יציג, מנשר מחויב לנהל עם מען מו"מ על הסכם קיבוצי בתום לב ומתוך כוונה לגבש את ההסכמות במסגרת הסכם קיבוצי, ובמילותיו של בית הדין: "ניהול משא ומתן מתוך מטרה שלא לגבש הסכם קיבוצי אלא מתוך מטרה לעגן את ההסכמות במסמך שלא יחייב את כלל העובדים יש בה כדי לחתור תחת האושיות של משפט העבודה הקיבוצי, והיא עומדת בסתירה למהותם של יחסי העבודה הקיבוציים".

זהו פסק דין חשוב, האוסר כל התערבות של המעסיק בהתארגנות העובדים וכל ניסיון שלו ליצור אווירה של הפחדה ולפגוע בהתארגנות באופן המונע מהעובדים ליישם את זכותם החוקית להתארגן.

 

לפרטים נוספים: מיכל שורץ, דוברת מען, 050-4330067

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2