להיות פועלת

ראיון עם ופא טיארה, רכזת פרויקט נשים בעבודה של ארגון העובדים מען על מאמציה לפתוח מקומות עבודה לנשים ערביות בענף החלקאות בישראל. כתבה של השומר הצעיר

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email