מען מבקשת את תמיכת שרת החקלאות בקידום תעסוקת נשים ערביות

לאחר שבע שנות פעילות למען תעסוקת נשים ערביות בחקלאות

בישיבה שקיימו היום נציגי ארגון העובדים מען עם שרת החקלאות גב' אורית נוקד הוצג בפני השרה תמונת מצב עדכנית בנוגע לשאלה של העסקת עובדים ישראלים בענף.

שרת החקלאות תומכת ביוזמת ארגון העובדים מען והבטיחה לקדם את נושא תעסוקת הנשים הערביות. השרה הבטיחה להעלות את הנושא בישיבות הממשלה וכן מול השרים הנוגעים לדבר. נציגי מען הבהירו שבלי צמצום יבוא העובדים מתאילנד רצונה הטוב של השרה יוותר עקר.

מען מייצג אלפי נשים ערביות שמחפשות באופן נואש מקום עבודה ונתקלות בפני קיר אטום בשל ייבוא של עובדים זרים לחקלאות. בישיבה היום יתבעו נציגי מען לפרוץ את הקיר ולאפשר לנשים ערביות להשתלב בשוק העבודה. נציגי ארגון מען שהשתתפו בפגישה – המנכ"ל אסף אדיב, רכז תחום חקלאות דני בן שמחון ומנהלת משרד באקה אלגרביה במען וופא טיארה – הציגו את הנסיון העשיר שהצטבר אחרי 7 שנות פעולה של מען בתחום השמת עובדות חקלאות ערביות. מנסיון זה עולה מסקנה ברורה – ענף החקלאות מוצף בעובדים זרים זולים ומוחלשים שמוכנים לבצע כל עבודה בשכר שמהווה 60% משכר המינימום ובלי תנאים סוציאליים. למרות זמינות של אלפי נשים ערביות לעבודה בחקלאות הסיכוי לקליטתן מוכשל באופן שיטתי על ידי החקלאים בשל זמינות העובדים הזרים.

ארגון העובדים מען אינו מסתפק בביקורת. במשך 7 שנים הוא פועל בשטח, נמצא בקשר עם 600 חקלאים וביצע 4000 השמות של עובדות במשקים. בכל רגע נתון נמצאות בעבודה במשקים חקלאיים במושבים ובקיבוצים בגליל ובמרכז מאות עובדות שמאוגדות במען והמועסקות בתנאי העסקה הוגנים לפי חוק.

אלא שלמרות מאמץ אדיר זה של ארגון העובדים מען הפועל ללא תקציב ממשלתי, התוצאות בפועל זעומות. מתוך 4000 השמות יש רק 5% שהן קבועות. כל היתר מתחלפות ממקום עבודה אחד למשנהו שכן הן מועסקות רק בעונות בוערות לתקופות קצרות – המשרות הקבועות בחקלאות באותם משקים תפוסים על ידי עובדים זרים. למרות הצהרות ממשלה חוזרות על הצורך לעודד עבודת נשים ערביות ולמרות קיומו של פיילוט לקליטת עובדים ישראלים בחקלאות – בשטח לא נעשה דבר והייבוא של עובדים זרים ממשיך ללא הפרעה בשל לחץ של לובי חקלאי רב עוצמה.

ארגון העובדים מען דרש היום בפגישתו עם שרת החקלאות כי משרד החקלאות יפסיק להיות משרתם של קבוצה קטנה ואינטרסנטית של חקלאים וחברות כוח אדם שמרויחים מייבוא עובדים זרים ויהפוך להיות משרד ממשלתי האחראי בין השאר גם על יצירת מקומות עבודה לתושבי ישראל.

נציגי מען הדגישו כי המצב הקשה של עוני והרס חברתי שמאפיין את החברה הערבית בישראל מתמקד בשעורי תעסוקה נמוכים של נשים ערביות. מצב זה יכול להשתנות אם תחליט הממשלה על שינוי מדיניות. ענף החקלאות יכולה להיות ענף שיקלוט אלפי נשים ללא השקעה של עשרות אלפי דולרים הנדרשת לכל מקום עבודה חדש בתעשייה ובהיי טק. כל מה שנדרש הוא החלטת ממשלה לשים קץ לשערוריה של ייבוא עובדים זרים ולהתחיל לקחת אחריות חברתית.

הצורך לפתוח מקומות עבודה לנשים ערביות הוא קודם כל דרישה של נשים מובטלות אלו שרק 25% מהן במעגל העבודה. אבל הוא גם צורך כלכלי אובייקטיבי והממשלה קבעה כמטרה להגיע לעליה של 50% בשעור הנשים הערביות העובדות עד שנת 2020.

לפרטים נוספים – דני בן שמחון, 050-4330039

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email