שיתוף פעולה מתהדק בין מען ובין איגודים מקצועיים בבריטניה

משלחת של ארגון העובדים מען שכללה את שני מנהיגים בולטים של האיגוד, אסף אדיב וופא טיארה, ביקרה בחודש נובמבר האחרון בבריטניה וזאת בהזמנה של האיגוד המקצועי של עובדי הכבאות FBU הבריטי. נציגי מען הוזמנו להשתתף בסמינר לימודי שארגן איגוד FBU בהשתתפות כ-65 מפעילי האיגוד בעיר שפילד במרכז בריטניה. בנוסף קיימו נציגי מען סדרת פגישות בלונדון עם נציגי מספר איגודים מקצועיים אחרים כולל הפדרציה של האיגודים הבריטית TUC, איגוד עובדי הממשלה UNISON ואיגוד עובדי התחבורה RMT. זאת בנוסף לפגישות עם גורמים נוספים.

הסמינר של איגוד הכבאים מכונס מדי שנה בטירה כפרית שנמצאת בבעלות האיגודים המקצועיים. מפגש של עשרות פעילי שטח לשבוע של דיונים והרצאות מאפשר לאיגוד להעלות את רמת המודעות וההבנה של מנהיגי השטח שלו למגוון של נושאים: למציאות הכלכלית החדשה, להסטוריה של מאבקי עובדים בבריטניה, להכרת המציאות הבינלאומית וכן לדיון רציני באסטרטגיות וטקטיקות של האיגוד הנאבק כיום מול ממשלה ימנית אנטי חברתית וגל של ראקציה פוליטית, שמתבטא בעלית כוחם של כוחות המתנגדים למהגרים ולזרים בכלל.

with matt and dave

וופא טיארה ואסף אדיב עם מאט ראק, מזכ"ל FBU ודייב גרין מזכיר ארגוני של האיגוד

במסגרת זו הוזמנו נציגי מען להרצות ולהוביל דיון על הנסיון המיוחד של בניית איגוד עובדים המשתף עובדים יהודים וערבים בשורותיו. הדברים שהציגו וופא טיארה ואסף אדיב לוו בסרט דוקומנטרי קצר על המאבק של העובדים הפלסטינים במוסך צרפתי וכללו הסבר על דרך הפעולה של מען והקשיים איתם הוא מתמודד. ההרצאה עוררה דיון ער עם המשתתפים שגילו אהדה רבה מאד למען שאותו זיהו כמה מהם בדבריהם כמודל של העתיד המשותף של יהודים וערבים בישראל ופלסטין.

בפגישה שקיימו נציגי מען עם מנהיגי איגוד FBU, המזכ"ל מאט ראק והמזכיר הארצי דייב גרין, הבהירו האחרונים שהחלטתם להזמין את נציגי מען להעמקת ההכרות בין האיגודים היתה תוצאה של רצונם להבין לעומק את המציאות הפוליטית של הסכסוך הישראלי פלסטיני, באופן שיאפשר להם לאמץ עמדות מאוזנות. איגוד ה-FBU רואה עצמו מחוייב הסטורית בבריטניה ובמדיניות החוץ שלו לקו של קידמה חברתית וסוציאליזם ולתמיכה במאבקים לשחרור לאומי. בתור שכזה הוא תומך באופן חד משמעי במאבק הפלסטיני לעצמאות לאומית ונגד הכיבוש הישראלי של השטחים. מאידך בשל היותו איגוד אינטרנציונליסטי המתנגד לאפליה גזעית ודעות קדומות חותרים מנהיגי האיגוד לקדם פעולה שמסייעת לכוחות מתקדמים בתוך ישראל ולשיתוף פעולה יהודי ערבי להתחזק על חשבון מגמות של הסתגרות ושנאה לאומית.

כאמור כלל הביקור של נציגי מען גם פגישות עם נציג המחלקה הבינלאומית של TUC (פדרצית האיגודים המקצועיים הבריטית) מר שון במפורד, נשיא איגוד עוברי התחבורה RMT מר פיטר פינקני וכן עם מר דן נילסן, נציג איגוד עובדי המגזר הציבורי בשוודיה שהגיע למפגש זה במיוחד ללונדון. פגישה חשובה נוספת שקיימו נציגי מען היתה עם המזכיר הבינלאומי של איגוד עובדי הממשלה UNISON מר ניק קרוק ועמיתתו גב' מיירין פאוור. חשוב לציין שבין ארגון העובדים מען ובין איגוד UNISON נוצרו יחסי אמון ושיתוף פעולה מזה מספר שנים ויחסים עמוקים וחיוביים אלו קיבלו ביטוי בפגישה אוהדת שהתקיימה בבניין החדש של האיגוד במרכז לונדון.

מפגש מיוחד נוסף שקיימו נציגי מען היה עם ארגון CAFOD המשוייך לכנסיה הקתולית בבריטניה ואשר איתו מקיים מען מזה מספר שנים קשר הדוק של שיתוף פעולה בקידום פרוייקט לעידוד תעסוקת נשים ערביות בישראל. וופא טיארה ספרה לקבוצה גדולה של פעילי הארגון על העבודה שהיא וחברותיה עושות בתחום התעסוקה והעלאת המודעות של נשים ערביות לכוחן ויכולתן.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2