עידית קרימולובסקי שופן על מאבק העובדים של קונסרבטוריון ראש העין

עידית קרימולובסקי שופן, חברת ועד העובדים מדבקת על מאבק מורי הקונסרבטוריון בראש העין על תנאי עבודה הוגנים בתוכנית עושים סדר.

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email